Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. OZPTD posiada certyfikację zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.
Jedną z aktywności podejmowanych przez OZPTD jest działalność szkoleniowa, posiadamy ośrodki szkolenia na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
Ośrodek szkolenia OZPTD udzieli wszelkich informacji o prowadzonych szkoleniach w poszczególnych regionach, tel. 67 350 99 15.27 sierpnia 2016 Aktualności, Drogi i autostrady
Utrudnienia w przekraczaniu granicy rosyjsko-białoruskiej – informacja Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku dla podróżujących.  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom... czytaj dalej

11 sierpnia 2016 Aktualności
OZPTD podjął współpracę z francuską firmą spełniającą wymóg posiadania przez przewoźników przedstawicielstwa w Francji do reprezentowania firm członków OZPTD w wykonaniu obowiązków wynikających z francuskich przepisów Loi Macron. Współpraca z przedstawicielem będzie odbywała się po podpisaniu przez firmę indywidualnej umowy Przedstawiciela z członkiem OZPTD wskazanym przez Związek. Informację o... czytaj dalej

11 sierpnia 2016 Aktualności
Dnia 17 lipca br. został opublikowany dekret z mocą ustawy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. („rozporządzenie w sprawie IMI”  Rozporządzenie weszło w życie 22 lipca 2016 r . W załączeniu szczegółowa informacja Wydziału Handlu Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie na temat nowych przepisów.   Włochy informacja WPHI... czytaj dalej13 lipca 2016 region lubuski, W regionach
Dnia 22 czerwca 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Lubuskim Inspektorze Transportu Drogowego. Z ramienia OZPTD w spotkaniu wzięli udział Józef Czerwiński – Przewodniczący Regionu Lubuskiego oraz Roman Miłkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OZPTD. Prowadzący... czytaj dalej

4 lipca 2016 Aktualności
Dnia 30 czerwca 2016 r w Sejmie odbyła się konferencja na temat roli szkolnictwa zawodowego poświęcona planowanym zmian w systemie edukacji kierowców. Konferencję rozpoczął i następnie moderował dyskusję Pan Poseł Adam Abramowicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Plan zmian w szkolnictwie zawodowym przedstawiła Pani Teresa... czytaj dalej

4 lipca 2016 Aktualności
W dniu 30 czerwca br. w Warszawie w siedzibie GITD odbyły się spotkania Zespołu ds. zezwoleń oraz Zespołu do spraw pożądanych zmian prawnych przez stronę społeczną. W  posiedzeniach zespołów wziął udział Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński. Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przedstawili proponowane tematy do prac zespołu w oparciu o wcześniej zgłoszone przez organizacje... czytaj dalej

28 czerwca 2016 Aktualności, Drogi i autostrady
W dniach 8 i 9 lipca w Warszawie odbędzie się szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Od 7 lipca wprowadzone będą zamknięcia ulic w centralnych dzielnicach stolicy – Śródmieściu, Pradze-Południe, Woli i Ochocie. W dniach 7-9 lipca wprowadzone będą duże zmiany w ruchu drogowym. Najwięcej wyłączeń ruchu będzie w pobliżu PGE Narodowy a także w ścisłym centrum miasta i w okolicy... czytaj dalej

17 czerwca 2016 Aktualności
Dnia 14 czerwca 2016 r odbył się Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres zorganizował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. W kongresie wziął udział Przewodniczący OZPTD Pan Piotr Litwiński reprezentując przedsiębiorców transportu drogowego. Mali i średni przedsiębiorcy stanowią 99,8 % ogółu wszystkich... czytaj dalej