Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. OZPTD posiada certyfikację zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.
Jedną z aktywności podejmowanych przez OZPTD jest działalność szkoleniowa, posiadamy ośrodki szkolenia na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
Ośrodek szkolenia OZPTD udzieli wszelkich informacji o prowadzonych szkoleniach w poszczególnych regionach, tel. 67 350 99 15.21 kwietnia 2015 region mazowiecki
Spotkanie członków OZPTD Regionu Mazowieckiego

Dnia 18 kwietnia 2015 roku w Hotelu „PRYMUS” w Radomiu odbyło się spotkanie członków OZPTD Regionu Mazowieckiego. Tematem spotkania była „Sytuacja transportu drogowego w aspekcie uwarunkowań wynikających z wprowadzenia płacy minimalnej dla kierowców w Niemczech – MiLoG, orzeczenia siedmiu sędziów w sprawie ryczałtów za noclegi kierowców oraz sprawa embarga Federacji Rosyjskiej na towary z Unii Europejskiej”.

czytaj dalej

20 kwietnia 2015 Aktualności
30-lecie firmy Litwiński TSB

Dnia 11 kwietnia 2015 r. (sobota) firma Litwiński obchodziła okrągły jubileusz działalności. Z tej okazji Zarząd Główny OZPTD składa serdeczne gratulacje i słowa uznania dla długoletniej działalności firmy Panu Piotrowi Litwińskiemu – właścicielowi Firmy Transport Sprzęt Budownictwo Tęgoborze.

czytaj dalej


15 kwietnia 2015 Drogi i autostrady

W dniach od 21.04.2015 do 14.11.2015 odbędzie się generalny remont tunelu ARLBERGTUNNEL w Austrii, położonego na drodze S16 pomiędzy Tyrolem i Voralbergiem, zostanie on całkowicie zamknięty dla ruchu w obu kierunkach. Będzie to powodem dużego chaosu nie tylko dla samochodów osobowych, ale przede wszystkim dla ciężarówek.

czytaj dalej

8 kwietnia 2015 region dolnośląski
Spotkanie w Regionie Dolnośląskim

W dniu 01.04.2015 odbyło się comiesięczne spotkanie członków OZPTD Regionu Dolny Śląsk. W spotkaniu brał udział Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego OZPTD Andrzej Nowrotek, który przeprowadził szkolenie z zakresu zasad rozliczania płacy kierowców z zachowaniem zasad wynikających z ustawy MiLoG oraz przedstawił stanowisko Związku w sprawie ryczałtów dla kierowców.

czytaj dalej

24 marca 2015 Ogłoszenia
Pełna mobilizacja i dobra organizacja

Takimi słowami trzeba nazwać akcję protestacyjną przewoźników drogowych przeprowadzoną w dniu 23 marca br. W kilkunastu miejscowościach całej Polski przewoźnicy skutecznie zamanifestowali swoje niezadowolenie z obecnych działań władz centralnych.

czytaj dalej


20 marca 2015 Ogłoszenia

W dniu 20 marca br. odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego z Minister Infrastruktury i Rozwoju Marią Wasiak. W spotkaniu OZPTD reprezentował Przewodniczący Związku Pan Piotr Litwiński. Spotkanie zgodnie z zaproszeniem miało na celu omówienie problemów środowiska przedsiębiorców transportu drogowego oraz ocenę możliwości ich rozwiązania. Należy zauważyć, że spotkanie to zwołane zostało w wyniku zapowiedzianej na najbliższy poniedziałek 23 marca br. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej transportowców.

czytaj dalej