Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. OZPTD posiada certyfikację zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.
Jedną z aktywności podejmowanych przez OZPTD jest działalność szkoleniowa, posiadamy ośrodki szkolenia na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
Ośrodek szkolenia OZPTD udzieli wszelkich informacji o prowadzonych szkoleniach w poszczególnych regionach, tel. 67 350 99 15.26 kwietnia 2016 Aktualności, Ogłoszenia
Dnia 21 kwietnia 2016 r. odbyło się w Tarnowie Podgórnym k/Poznania Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD. Zgodnie z § 16 Statutu OZPTD było to Zgromadzenie sprawozdawcze zwołane w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Związku oraz sprawozdania finansowego Związku za ubiegły rok obrotowy. Zgromadzeniu Delegatów przewodniczył kolega Andrzej Nowrotek.... czytaj dalej
3 kwietnia 2016 Aktualności, Ogłoszenia
Porozumienie w rozmowach Polsko Rosyjskich
W dniach od 31 marca do 01 kwietnia 2016 r. odbyło się w Gdańsku kolejne posiedzenie polsko-rosyjskiej komisji mieszanej do spraw międzynarodowego transportu drogowego. Było to już 6 posiedzenie komisji w celu ustalenia zasad wykonywania przewozów pomiędzy naszymi państwami oraz ustalenia kontyngentu zezwoleń na 2016 rok. Osiągnięte porozumienie w sprawie wielkości kontyngentów zezwoleń jest... czytaj dalej

25 marca 2016 Aktualności, Ogłoszenia
Dnia 22. marca 2016 r odbyło się spotkanie Przewodniczącego OZPTD Pana Piotra Litwińskiego z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa Panem Andrzejem Adamczykiem. W spotkaniu udział wzięli Podsekretarz stanu w MIiB Pan Jerzy Szmit oraz Przedstawiciele OZPTD, Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki oraz Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz. Spotkanie poświęcone było przywróceniu szkolenia w... czytaj dalej


17 marca 2016 Aktualności
Przedsiębiorcy zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego od kilku lat zmagają się z problemem braku nowych kadr do pracy w zawodzie kierowca mechanik. Sytuacja w tym zakresie to efekt zlikwidowania w szkolnictwie zawodowym kształcenia w zawodzie kierowca mechanik. W ostatnich latach problem ten staje się coraz bardziej dotkliwy i bezpośrednio wpływa na działalność firm... czytaj dalej

Sprawozdanie ze spotkania na Dolnym Śląsku
W dniu 10.03.2016 o godz. 18,00 odbyło się spotkanie członków OZPTD Regionu Dolny Śląsk w nowej siedzibie Związku w Nowej Wsi Wrocławskiej (Serwis Man) ul. Józefa Wymysłowskiego 9. Spotkanie poświęcone było naborowi kandydatów na kierowców kat. C+E z Funduszy Unijnych. Projekt prowadzić będą: Pani Joanna Kawala – Ekspert Doradztwa i Ekspertyz Szkolenia z Wieliczki, Pan Józef Kowalczyk z... czytaj dalej

Zwracamy się do firmy TIMOCOM z wnioskiem o podjęcie działań uniemożliwiających dokonywanie wpisów w ofertach zamieszczanych przez kontrahentów giełdy transportowej, o treści niezgodnej z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami uczciwej konkurencji.   Pismo do pobrania Oferty... czytaj dalej