Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. OZPTD posiada certyfikację zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.
Jedną z aktywności podejmowanych przez OZPTD jest działalność szkoleniowa, posiadamy ośrodki szkolenia na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
Ośrodek szkolenia OZPTD udzieli wszelkich informacji o prowadzonych szkoleniach w poszczególnych regionach, tel. 67 350 99 15.12 października 2016 Aktualności, Drogi i autostrady
Dnia 21 września 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie podsekretarza stanu Jerzego Szmita z przedstawicielami organizacji zrzeszających przewoźników drogowych. Stronę społeczną reprezentował Ogólnopolski Związek Pracodawców Transporty Drogowego, w osobach Przewodniczącego Piotra Litwińskiego oraz Wiceprzewodniczącego Andrzeja Olechnickiego. Na spotkaniu... czytaj dalej


21 września 2016 Aktualności, Drogi i autostrady
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dniem 1 października 2016 roku do systemu viaTOLL zostanie przyłączonych ok. 150 km dróg krajowych, w tym 82 km autostrad oraz ok. 68 km dróg ekspresowych. Jest to dziewiąte rozszerzenie systemu i obejmie następujące odcinki dróg: autostrada A1 na odcinku węzeł Łódź Północ – węzeł Tuszyn (ok. 40,7 km); autostrada A4 na odcinku węzeł Rzeszów Wschód... czytaj dalej


5 września 2016 Aktualności, Ogłoszenia
Informacje dla firm delegujących pracowników do pracy na Węgrzech Uprzejmie informujemy, że wobec zastrzeżeń zgłaszanych przez organizacje i stowarzyszenia transportowe, jak również rozbieżność stanowisk węgierskiego Ministerstwa Gospodarki Narodowej i m.in. Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy UE w Brukseli, nt. objęcia zagranicznych firm transportowych zakresem przedmiotowym węgierskich... czytaj dalej

29 sierpnia 2016 W regionach
Region Podkarpacki ZARZĄD: Myćka Marian – przewodniczący regionu Łobaza Adam – członek zarządu Kiełb Ireneusz – członek zarządu DELEGACI NA WALNE ZGROMADZENIE: Łobaza Adam Myćka Marian Kiełb Ireneusz Początek Stanisław Krupa Edward Chorzępa Piotr Region Lubelski ZARZĄD: Tolisz Tadeusz – przewodniczący regionu Czuryło Marek – członek zarządu Nowak Marek – członek zarządu DELEGACI NA WALNE... czytaj dalej

27 sierpnia 2016 Aktualności, Drogi i autostrady
Utrudnienia w przekraczaniu granicy rosyjsko-białoruskiej – informacja Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku dla podróżujących.  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom... czytaj dalej

11 sierpnia 2016 Aktualności
OZPTD podjął współpracę z francuską firmą spełniającą wymóg posiadania przez przewoźników przedstawicielstwa w Francji do reprezentowania firm członków OZPTD w wykonaniu obowiązków wynikających z francuskich przepisów Loi Macron. Współpraca z przedstawicielem będzie odbywała się po podpisaniu przez firmę indywidualnej umowy Przedstawiciela z członkiem OZPTD wskazanym przez Związek. Informację o... czytaj dalej

11 sierpnia 2016 Aktualności
Dnia 17 lipca br. został opublikowany dekret z mocą ustawy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. („rozporządzenie w sprawie IMI”  Rozporządzenie weszło w życie 22 lipca 2016 r . W załączeniu szczegółowa informacja Wydziału Handlu Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie na temat nowych przepisów.   Rozporządzenie z mocą... czytaj dalej