Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. OZPTD posiada certyfikację zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.
Jedną z aktywności podejmowanych przez OZPTD jest działalność szkoleniowa, posiadamy ośrodki szkolenia na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
Ośrodek szkolenia OZPTD udzieli wszelkich informacji o prowadzonych szkoleniach w poszczególnych regionach, tel. 67 350 99 15.12 lutego 2016 Aktualności
Dnia 03 lutego 2016 roku Przedstawiciele OZPTD, Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący Andrzej Nowrotek oraz Pan Piotr Bartocha spotkali się z senatorem ziemi śląskiej Panem Adamem Gawędą. Spotkanie miało na celu zapoznanie Pana Senatora z bieżącymi problemami środowiska transportowego oraz najważniejszymi sprawami jakie nurtują to środowisko, a ich rozwiązanie zdecydowanie... czytaj dalej

4 lutego 2016 Aktualności
Przerwa w rozmowach w sprawie przewozów drogowych
W dniu 03 lutego br. zostały przerwane rozmowy prowadzone w ramach Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych. Strony nie osiągnęły porozumienia co do zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej oraz tranzytem przez jej terytorium. Sprawą wtórną w negocjacjach była sprawa uzgodnienia kontyngentu zezwoleń na 2016 r. Wzajemne relacje w... czytaj dalej

2 lutego 2016 Aktualności, Ogłoszenia
Zarząd OZPTD informuje swoich członków, że została nawiązana współpraca z Agencją Zatrudnienia „Blue Ocean ITC” Rzeszów w zakresie rekrutacji kierowców z Ukrainy do pracy w polskich firmach transportu międzynarodowego. W ramach udzielonej rekomendacji przez OZPTD, Agencja przygotowuje kierowców gotowych do zatrudnienia zapewniając: rekrutację pracowników na terenie Ukrainy poprzez swoje... czytaj dalej

30 stycznia 2016 Aktualności, Ogłoszenia
Wspólne posiedzenie władz OZPTD i ZMPD
W dniu 26 stycznia 2015 roku w siedzibie ZMPD odbyło się wspólne posiedzenie władz OZPTD oraz Zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. W spotkaniu udział wziął Wiceminister Jerzy Szmit podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Władze Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego reprezentowali Przewodniczący i członkowie ZG OZPTD oraz... czytaj dalej

30 stycznia 2016 Aktualności
Strona rosyjska pozytywnie odpowiedziała na dzisiejszy apel wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita o podjęcie rozmów na temat zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej oraz ustalenia wysokości kontyngentu zezwoleń na 2016 rok. Na poniedziałek 1 lutego 2016 r. zostały zaplanowane rozmowy zespołów eksperckich w ramach posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji... czytaj dalej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje, że według informacji uzyskanych za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, rosyjskie służby kontrolne rozpoczęły kontrolę graniczne na podstawie artykułu 9 ustawy nr 4730-1 z 01.04.1993 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej”. Zgodne z ww. przepisami granicę lądowe Federacji Rosyjskiej w ruchu osobowym lub ruchu... czytaj dalej

29 stycznia 2016 Aktualności, Ogłoszenia
W dniu wczorajszym nie odbyła się kolejna runda rozmów dwustronnych w ramach komisji mieszanej polsko-rosyjskiej do spraw przewozów drogowych.  Tym samym 31 stycznia br. tracą ważność zezwolenia z kontyngenty 2015 r. Kryzys w rozmowach wynika z faktu braku akceptacji przez stronę polską jednostronnie podjętych przez Rosjan ustaleń dotyczących zasad wykonywania przewozów do Federacji Rosyjskiej.... czytaj dalej

26 stycznia 2016 Aktualności, Ogłoszenia
Federacja Rosyjska chce w sposób administracyjny ograniczyć przewóz towarów przez przewoźników, którzy nie są z Federacji Rosyjskiej. Jest to element strategii, która zmierza do tego, żeby z rosyjskiego rynku wyeliminować przewoźników z innych państw – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit o zakończonej 21-22 stycznia 2016 r. kolejnej rundzie rozmów w Swietłogorsku... czytaj dalej

20 stycznia 2016 region podkarpacki, W regionach
Spotkanie członków Regionu Podkarpackiego OZPTD
Z inicjatywy Zarządu Regionu w dniu 16.01 2016 r. odbyło się spotkanie członków regionu w hotelu „Nowy Dwór” w Zaczerniu koło Rzeszowa. Udział w spotkaniu wzięło ok. 30 przewoźników oraz zaproszeni goście : dyrektor WITD Łukasz Tur, przedstawiciele Zarządu OZPTD Piotr Litwiński i Andrzej Nowrotek oraz mec. Michał Ura reprezentujący Agencję Zatrudnienia obcokrajowców. Przewodniczący OZPTD... czytaj dalej

W ostatnich dniach notujemy sygnały o wzmożonych kontrolach opłat drogowych na terenie Węgier prowadzonych przez tamtejszą policję i inne służby. Szczególnie intensywnie prowadzone są one na przejściach granicznych Rajka i Redics. Nakładane są mandaty w wysokości ponad 500€ w przypadku stwierdzenia, że opłata została wniesiona poza przejściem granicznym. Dotyczy to w szczególności opłat na... czytaj dalej