Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. OZPTD posiada certyfikację zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.
Jedną z aktywności podejmowanych przez OZPTD jest działalność szkoleniowa, posiadamy ośrodki szkolenia na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
Ośrodek szkolenia OZPTD udzieli wszelkich informacji o prowadzonych szkoleniach w poszczególnych regionach, tel. 67 350 99 15.24 marca 2017 Aktualności
Według nowelizacji kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafiałby do więzienia minimum na 2 lata (obecnie jest to co najmniej 9 miesięcy). Kara nie będzie mogła być zawieszana. W 2015 r. na 112 wyroków skazujących, 26 sprawcom wymierzono kary w zawieszeniu, w 2014 r. było 38 zawieszeń... czytaj dalej

24 marca 2017 region śląski, W regionach
Na zaproszenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pani Anny Sokołowskiej Olesik odbyło się kolejne spotkanie zespołu konsultacyjno-doradczego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego reprezentowany był przez Wiceprzewodniczącego Pana Andrzeja Nowrotka oraz kolegę Piotra Bartochę. Na spotkaniu omówiono... czytaj dalej

mDnia 18.03.2017 r. w Zaczerniu w Hotelu Nowy Dwór, na zaproszenie Przewodniczącego regionu podkarpackiego OZPTD Pana Mariana Myćki, odbyło się zebranie członków i sympatyków OZPTD. W naradzie jako zaproszeni goście udział wzięli: Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Pan Wiesław Łyszczak oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Jerzy Mika. W spotkaniu udział wzięli także... czytaj dalej

15 marca 2017 Aktualności
Dnia 03 marca 2017 r odbyło się piąte posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD. Posiedzenie otworzył i przywitał zebranych Pan Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej reprezentowany był przez Piotra Litwińskiego – Przewodniczącego OZPTD, Andrzeja Olechnickiego – Wiceprzewodniczącego... czytaj dalej

13 marca 2017 Aktualności
W dniu 20 marca br. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów nr 144n z dnia 30.08.2016 (pełny tekst w jęz. rosyjskim:  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102419046 ), ustanawiające m.in. stały tryb rejestracji tranzytu towarów podlegających procedurom celnym. Oznacza to, że we wszystkich organach celnych Rosji będzie można rejestrować tranzyt ww. towarów elektronicznie.   ... czytaj dalej

4 marca 2017 Aktualności
W związku z zarejestrowanym błędem certyfikatu cyfrowego na kartach do tachografu skutkującym skróceniem terminu ważności wydanych kart, odnotowane zostały przypadki, że karta zostaje uznana przez tachograf za nieważną szybciej, niż to wynika z informacji na niej nadrukowanej. Jeśli tachograf poda informację, że termin ważności karty mija szybciej niż to wynika z nadruku, należy skontaktować się... czytaj dalej

24 lutego 2017 Aktualności
W dniu 20 lutego br. jak wcześniej informowaliśmy odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Infrastruktury na temat problemów polskich firm transportowych. W efekcie dyskusji i przedstawienia naszych problemów Przewodniczący komisji Pan Senator RP Stanisław Kogut wystosował pisma do poszczególnych ministerstw o przyspieszenie działań w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu naszych spraw. Pliki do pobrania:... czytaj dalej

24 lutego 2017 Aktualności
Dnia 23 lutego br. w Ministerstwie Transportu i Budownictwa odbyło się spotkanie w sprawie zasad przewozu drewna dłużycowego. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz oraz członkowie Związku – przedstawiciele producenta przyczep samosterujących Panowie Rajmund Mikulski oraz Damian Osuch.... czytaj dalej

21 lutego 2017 Aktualności
Uprzejmie informujemy, że Rząd Federacji Rosyjskiej w dniu 31.01.2017 przyjął rozporządzenie nr 120 zmieniające rozporządzenie nr 1191 z dnia 3.11.2015 w sprawie trybu pobierania opłat w systemie Platon za szkody wyrządzane przez samochody ciężarowe o masie ponad 12 ton poruszające się po rosyjskich drogach federalnych. Rozporządzenie wprowadza od 15.04.2017 podwyżkę opłat z dotychczasowych 1,53... czytaj dalej

21 lutego 2017 Aktualności
W dniu 20 lutego 2017 roku odbyło się z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego posiedzenie Senackiej Komisji Infrastruktury. W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Sekretarz ZG Tomasz Ziaja, Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz oraz przedstawiciele innych organizacji zrzeszających przewoźników drogowych. Głównym tematem specjalnego... czytaj dalej