Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. OZPTD posiada certyfikację zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.
Jedną z aktywności podejmowanych przez OZPTD jest działalność szkoleniowa, posiadamy ośrodki szkolenia na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
Ośrodek szkolenia OZPTD udzieli wszelkich informacji o prowadzonych szkoleniach w poszczególnych regionach, tel. 67 350 99 15.16 listopada 2016 Nasze sprawy
Zarząd Główny OZPTD zawiadamia, że Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD odbędzie się dnia 16 grudnia 2016 roku w Tęgoborzy.  (dokumenty zgromadzenia oraz szczegóły organizacyjne zostaną w najbliższych dniach przekazane korespondencyjnie bezpośrednio do Delegatów). czytaj dalej

16 listopada 2016 Aktualności
Informujemy, że Sąd Rejonowy w Tychach wydał wyrok oddalający roszczenia kilku kierowców w sprawie wypłaty ryczałtów za noclegi w kabinie skierowanych przeciwko firmie EPO Trans w Tychach- członka OZPTD . Po półtora rocznym procesie roszczenia oddalono w całości i obciążono każdego z powodów kosztami procesu na rzecz pozwanego oraz budżetu państwa w wysokości 3.800zł/ osobę..Sprawę prowadziła... czytaj dalej

10 listopada 2016 Aktualności
W dniu 9 listopada 2016 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Rozmowom przewodniczyli Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit i Wiceminister transportu Federacji Rosyjskiej Nikołaj Asauł. W posiedzeniu komisji udział wzięli także przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego... czytaj dalej

12 października 2016 Aktualności, Drogi i autostrady
Dnia 21 września 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie podsekretarza stanu Jerzego Szmita z przedstawicielami organizacji zrzeszających przewoźników drogowych. Stronę społeczną reprezentował Ogólnopolski Związek Pracodawców Transporty Drogowego, w osobach Przewodniczącego Piotra Litwińskiego oraz Wiceprzewodniczącego Andrzeja Olechnickiego. Na spotkaniu... czytaj dalej


21 września 2016 Aktualności, Drogi i autostrady
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dniem 1 października 2016 roku do systemu viaTOLL zostanie przyłączonych ok. 150 km dróg krajowych, w tym 82 km autostrad oraz ok. 68 km dróg ekspresowych. Jest to dziewiąte rozszerzenie systemu i obejmie następujące odcinki dróg: autostrada A1 na odcinku węzeł Łódź Północ – węzeł Tuszyn (ok. 40,7 km); autostrada A4 na odcinku węzeł Rzeszów Wschód... czytaj dalej


5 września 2016 Aktualności, Ogłoszenia
Informacje dla firm delegujących pracowników do pracy na Węgrzech Uprzejmie informujemy, że wobec zastrzeżeń zgłaszanych przez organizacje i stowarzyszenia transportowe, jak również rozbieżność stanowisk węgierskiego Ministerstwa Gospodarki Narodowej i m.in. Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy UE w Brukseli, nt. objęcia zagranicznych firm transportowych zakresem przedmiotowym węgierskich... czytaj dalej

29 sierpnia 2016 W regionach
Region Podkarpacki ZARZĄD: Myćka Marian – przewodniczący regionu Łobaza Adam – członek zarządu Kiełb Ireneusz – członek zarządu DELEGACI NA WALNE ZGROMADZENIE: Łobaza Adam Myćka Marian Kiełb Ireneusz Początek Stanisław Krupa Edward Chorzępa Piotr Region Lubelski ZARZĄD: Tolisz Tadeusz – przewodniczący regionu Czuryło Marek – członek zarządu Nowak Marek – członek zarządu DELEGACI NA WALNE... czytaj dalej

27 sierpnia 2016 Aktualności, Drogi i autostrady
Utrudnienia w przekraczaniu granicy rosyjsko-białoruskiej – informacja Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku dla podróżujących.  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom... czytaj dalej