10 lipca 2014

Region Dolnośląski

Przewodniczący Regionu/delegat
Balcerek Włodzimierz
tel: 603 590 907
e-mail: wlodzimierz.balcerek@wp.pl

Członek Zarządu Regionu
Mazur Zygmunt

Członek Zarządu Regionu/delegat
Pierz Janusz

Delegat
Borko Stefan

Delegat
Plasan Jacek

Delegat
Kostrzewa Krzysztof

Delegat
Krosta Lucjan
Ostatnie wydarzenia z regionu:

25 stycznia 2019

Na comiesięcznym spotkaniu członków OZPTD Regionu Dolno […]

28 grudnia 2018

Region dolnośląski zorganizował spotkanie świąteczne pr […]

25 kwietnia 2018

Zarząd Regionu Dolnośląskiego pod kierunkiem Przewodnic […]

12 grudnia 2017

Zarząd Regionu dolnośląskiego OZPTD w dniu 08 grudnia 2 […]

17 marca 2016

W dniu 10.03.2016 o godz. 18,00 odbyło się spotkanie cz […]

8 kwietnia 2015

W dniu 01.04.2015 odbyło się comiesięczne spotkanie członków OZPTD Regionu Dolny Śląsk. W spotkaniu brał udział Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego OZPTD Andrzej Nowrotek, który przeprowadził szkolenie z zakresu zasad rozliczania płacy kierowców z zachowaniem zasad wynikających z ustawy MiLoG oraz przedstawił stanowisko Związku w sprawie ryczałtów dla kierowców.

6 marca 2015

Koledzy z regionu Dolny Śląsk aktywnie włączyli się w akcję protestacyjną zorganizowaną przez Komitet Protestacyjny. W Warszawie pod Ambasadą Niemiec i Ambasadą Francji aktywnie protestowali przewoźnicy zrzeszeni w OZPTD.

15 stycznia 2015

W dniu 13.01 2015 w salach Hotelu Sobótka odbyło Walne Zgromadzenie Regionu Dolnośląskiego . Uczestniczyło w nim 33 uprawnionych członków Regionu oraz władze Związku w składzie: Przewodniczący Związku – Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący – Andrzej Nowrotek, Skarbnik Związku – Adam Łobaza, członek Komisji Rewizyjnej – Jan Paździorko.

7 stycznia 2015

Szanowni Państwo, nawiązując do informacji o Walnym Zgromadzeniu Regionu Dolnośląskiego, które odbędzie się dnia 13 stycznia br. o godzinie 16.00 w hotelu „Sobotel” w Sobótce…

31 grudnia 2014

Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu „Sobotel” w Sobótce, ul. Św. Anny 16. Dzień i godzina pozostają bez zmiany.