9 maja 2014 O transporcie
Ponadto na dzień 31.12.2013 r. udzielono ok. 59,6 tys. licencji na przewóz osób taksówką. Organem uprawnionym do udzielenia tych licencji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił niewielki spadek liczby tych uprawnień (na koniec 2012 r. udzielonych było ok. 61 tys. licencji). Od 15.08.2013 r. wydawane są nowe licencje uprawniające do przewozu osób.... czytaj dalej

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  – ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. (została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. – wszystkie strony umowy zostały wymienione na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej... czytaj dalej

Przepisy o czasie pracy kierowców określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób i rzeczy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz samozatrudnionych kierowców. W ustawie tej zostały wdrożone przepisy dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób... czytaj dalej

Polska zawarła umowy dwustronne o międzynarodowych przewozach drogowych z następującymi państwami: Albanią, Armenią, Białorusią, Jugosławią, Irakiem, Iranem, Jordanią, Kazachstanem, Kirgizją, Macedonią, Mołdawią, Rosją, Syrią, Tunezją, Turcją, Ukrainą oraz Uzbekistanem. Teksty wyżej wymienionych umów zostały opublikowane w Monitorze Polskim. Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych regulują... czytaj dalej


Strona 2 z 212