9 maja 2014 O transporcie

Licencje na krajowy transport drogowy – stan na 31 grudnia 2013 r.

Ponadto na dzień 31.12.2013 r. udzielono ok. 59,6 tys. licencji na przewóz osób taksówką. Organem uprawnionym do udzielenia tych licencji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił niewielki spadek liczby tych uprawnień (na koniec 2012 r. udzielonych było ok. 61 tys. licencji).

Od 15.08.2013 r. wydawane są nowe licencje uprawniające do przewozu osób. Organem udzielającym tych uprawnień jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Do końca 2013 r. udzielono ok. 30 licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (dla ok. 50 pojazdów) oraz ok. 100 licencji w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (dla ok. 170 pojazdów).

Udzielane są również licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydawane przez starostę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Na dzień 31.12.2013 r. udzielonych było ok. 5,7 tys. tych licencji.

W krajowym transporcie drogowym osób wydawane są również zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych. Na dzień 31.12.2013 r. funkcjonowało ok. 24,2 tys. zezwoleń na przewozy regularne (z ok. 108,9 tys. wypisów z tych zezwoleń) oraz ok. 3,5 tys. zezwoleń na przewozy regularne specjalne (z ok. 9,5 tys. wypisów z tych zezwoleń). Są to dokumenty uprawniające przewoźników do wykonywania przewozów w ramach obsługi linii komunikacyjnych (przewozy regularne) oraz obsługi niepublicznego przewozu regularnego określonych grup osób (przewozy regularne specjalne).

Przedsiębiorca wykonujący przewozy drogowe na potrzeby własne musi uzyskać stosowne zaświadczenie, potwierdzające zgłoszenie przez niego prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Na dzień 31.12.2013 r. w zakresie przewozu osób wydano ok. 0,8 tys. zaświadczeń oraz ok. 1,7 tys. wypisów z tych zaświadczeń. W zakresie przewozu rzeczy wydano ok. 45,7 tys. zaświadczeń oraz ok. 122,7 tys. wypisów z tych zaświadczeń.

Źródłem powyższych informacji były zestawienia statystyczne przekazane do resortu infrastruktury i rozwoju przez urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie i gminne, w ramach realizacji zapisu art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414).

 

Odnośnik do źródła:
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Transport/Strony/Licencje_na_krajowytransport_drogowy_25042014.aspx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>