Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  – ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. (została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. – wszystkie strony umowy zostały wymienione na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej... czytaj dalej

Przepisy o czasie pracy kierowców określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób i rzeczy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz samozatrudnionych kierowców. W ustawie tej zostały wdrożone przepisy dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób... czytaj dalej

Polska zawarła umowy dwustronne o międzynarodowych przewozach drogowych z następującymi państwami: Albanią, Armenią, Białorusią, Jugosławią, Irakiem, Iranem, Jordanią, Kazachstanem, Kirgizją, Macedonią, Mołdawią, Rosją, Syrią, Tunezją, Turcją, Ukrainą oraz Uzbekistanem. Teksty wyżej wymienionych umów zostały opublikowane w Monitorze Polskim. Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych regulują... czytaj dalej