5 listopada 2015 Nasze sprawy, Pisma inne
Dnia 30 października 2015r Główny Inspektor Transportu Drogowego skierował do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego stanowisko, zgodnie z którym poleca odstępowanie od nakładania kar pieniężnych za przekroczenia nacisków na osie, w przypadku gdy spełnione są następujące przesłanki:  pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej;  stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza... czytaj dalej