4 czerwca 2018 Nasze sprawy, Pisma inne
Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego zgłasza stanowczy protest w sprawie sposobu potraktowania Przewodniczącego OZPTD Pana Piotra Litwińskiego oraz pozostałych członków kierownictwa Związku podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Delegatów ZMPD w Jachrance w dniu 24.05.2018 roku. Skandaliczne zachowanie niektórych delegatów oraz wyzwiska i agresywne gesty kierowane... czytaj dalej


5 listopada 2015 Nasze sprawy, Pisma inne
Dnia 30 października 2015r Główny Inspektor Transportu Drogowego skierował do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego stanowisko, zgodnie z którym poleca odstępowanie od nakładania kar pieniężnych za przekroczenia nacisków na osie, w przypadku gdy spełnione są następujące przesłanki:  pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej;  stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza... czytaj dalej