24 września 2017 Nasze sprawy, Pisma wychodzące
W podsumowaniu konferencji przewoźników drogowych jaka odbyła się w Tęgoborzu dnia 08 września 2017 r sformułowane zostały wnioski i postulaty jakie w imieniu jej uczestników oraz całej branży transportu drogowego przekazaliśmy Panu Wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrom: Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Panu Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Edukacji Narodowej Pani Annie... czytaj dalej

Odpowiedź Pana Ministra Marcina Zielenieckiego  podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo Przewodniczącego Związku Pana Piotra Litwińskiego w sprawie problemów z uzyskiwaniem przez przedsiębiorców zaświadczeń A1 nie wskazuje na tendencję do likwidowania barier administracyjnych ograniczających przedsiębiorczość i rozwój firm transportowych. Z przekazanych... czytaj dalejMając na uwadze porozumienie 9 państw UE zawarte pod hasłami położenia kresu naruszaniu zasad konkurencji oraz dążenia do bardziej jednolitego stosowania europejskich przepisów socjalnych, Związek wystąpił do Pani Premier Beaty Szydło, Wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka o podjęcie działań niwelujących negatywne skutki „Porozumienia... czytaj dalej

UWAGA!!! Organy kontrolne Policji oraz Inspektorzy ITD prowadzą wzmożoną akcję kontroli pojazdów przewożących drewno dłużycowe. Powodem akcji jest opinia Departamentu Transportu Drogowego MIiB z dnia 03 stycznia 2017 roku skierowana do Komendy Głównej Policji. W przedmiotowej opinii ministerstwo zwraca uwagę organom kontrolnym, że przyczepy samosterujące nie powinny być dopuszczone do ruchu po... czytaj dalej

Zwracamy się do firmy TIMOCOM z wnioskiem o podjęcie działań uniemożliwiających dokonywanie wpisów w ofertach zamieszczanych przez kontrahentów giełdy transportowej, o treści niezgodnej z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami uczciwej konkurencji.   Pismo do pobrania Oferty... czytaj dalej

W ostatnich dniach notujemy sygnały o wzmożonych kontrolach opłat drogowych na terenie Węgier prowadzonych przez tamtejszą policję i inne służby. Szczególnie intensywnie prowadzone są one na przejściach granicznych Rajka i Redics. Nakładane są mandaty w wysokości ponad 500€ w przypadku stwierdzenia, że opłata została wniesiona poza przejściem granicznym. Dotyczy to w szczególności opłat na... czytaj dalej


Strona 1 z 212