19 listopada 2018 Nasze sprawy, Pisma wychodzące
Rada Przewodniczących Regionów Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, wyraża głębokie zaniepokojenie oraz zgłasza zdecydowany sprzeciw do Władz statutowych Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w sprawie negatywnych działań podejmowanych przez Władze ZMPD rozbijających jedności środowiska przewoźników drogowych przez wykluczenie z szeregów Zrzeszenia... czytaj dalej

9 sierpnia 2018 Nasze sprawy, Pisma wychodzące
Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego składa stanowczy protest w sprawie uchwały Zarządu ZMPD z dnia 18.07. 2018 roku o wykluczeniu Panów: Piotra Litwińskiego, Andrzeja Olechnickiego, Andrzeja Nowrotka i Tomasza Ziaji z członkostwa w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Podjęta uchwała jest sprzeczna ze statutem ZMPD jak i ustawą o... czytaj dalej

24 września 2017 Nasze sprawy, Pisma wychodzące
Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Galicja” w dniu 07 września 2018 roku zorganizowały konferencję dla przewoźników drogowych. Tematem konferencji było zagadnienie – „Polski transport drogowy kontra nowe regulacje ograniczające dostęp do rynku”. Uczestnicy konferencji sformułowali wnioski i postulaty do władz... czytaj dalej

Odpowiedź Pana Ministra Marcina Zielenieckiego  podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo Przewodniczącego Związku Pana Piotra Litwińskiego w sprawie problemów z uzyskiwaniem przez przedsiębiorców zaświadczeń A1 nie wskazuje na tendencję do likwidowania barier administracyjnych ograniczających przedsiębiorczość i rozwój firm transportowych. Z przekazanych... czytaj dalejMając na uwadze porozumienie 9 państw UE zawarte pod hasłami położenia kresu naruszaniu zasad konkurencji oraz dążenia do bardziej jednolitego stosowania europejskich przepisów socjalnych, Związek wystąpił do Pani Premier Beaty Szydło, Wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka o podjęcie działań niwelujących negatywne skutki „Porozumienia... czytaj dalej

UWAGA!!! Organy kontrolne Policji oraz Inspektorzy ITD prowadzą wzmożoną akcję kontroli pojazdów przewożących drewno dłużycowe. Powodem akcji jest opinia Departamentu Transportu Drogowego MIiB z dnia 03 stycznia 2017 roku skierowana do Komendy Głównej Policji. W przedmiotowej opinii ministerstwo zwraca uwagę organom kontrolnym, że przyczepy samosterujące nie powinny być dopuszczone do ruchu po... czytaj dalej

Zwracamy się do firmy TIMOCOM z wnioskiem o podjęcie działań uniemożliwiających dokonywanie wpisów w ofertach zamieszczanych przez kontrahentów giełdy transportowej, o treści niezgodnej z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami uczciwej konkurencji.   Pismo do pobrania Oferty... czytaj dalej

Strona 1 z 3123