25 stycznia 2019 region dolnośląski, W regionach
Spotkanie przewoźników regionu dolnośląskiego OZPTD
Na comiesięcznym spotkaniu członków OZPTD Regionu Dolnośląskiego w dniu 17.01.2019 roku zebrani dyskutowali o coraz trudniejszej sytuacji polskich przewoźników drogowych. Rok 2018 przyniósł wiele niekorzystnych zdarzeń i informacji na temat działań protekcjonistycznych Niemiec, Francji oraz Federacji Rosyjskiej eliminujących nas z tych rynków transportowych oraz głęboko ingerujących w zasady... czytaj dalej

Świąteczno-noworoczne spotkanie przewoźników regionu dolnośląskiego OZPTD w Sobótce.
Region dolnośląski zorganizował spotkanie świąteczne przewoźników w Sobótce, na które zaproszono członków regionu oraz przedstawicieli zarządu OZPTD. Zgodnie z tradycją „Mikołaj” w imieniu władz Związku wręczył każdemu uczestnikowi prezent w postaci świeżej pary smakowitych jabłek z polskich sadów, które często są przewożone przez nasze pojazdy, kalendarze OZPTD oraz kosz pełen świątecznych... czytaj dalej

25 kwietnia 2018 region dolnośląski, W regionach
KONFERENCJA „Polski transport drogowy bezpieczeństwo i jakość w aspekcie nowych regulacji prawnych” – Wrocław 21.04.2018
Zarząd Regionu Dolnośląskiego pod kierunkiem Przewodniczącego Włodzimierza Balcerka oraz przy współudziale Zarządu Głównego OZPTD zorganizował we Wrocławiu konferencję poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Po raz pierwszy uczestnikami spotkania oprócz przewoźników byli zaproszeni uczniowie szkoły branżowej kształcących się w zawodzie kierowca – mechanik. Obrady... czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe na Dolnym Śląsku
Zarząd Regionu dolnośląskiego OZPTD w dniu 08 grudnia 2017 r. organizował spotkanie opłatkowe członków. Do malowniczego miasteczka Sobótka przybyło blisko czterdziestu członków regionu oraz zaproszeni goście z Zarządu Głównego – Przewodniczący Związku Pan Piotr Litwiński oraz Wiceprzewodniczący Pan Andrzej Nowrotek. W krótkim wystąpieniu Przewodniczący przedstawił działania i osiągnięte... czytaj dalej

Sprawozdanie ze spotkania na Dolnym Śląsku
W dniu 10.03.2016 o godz. 18,00 odbyło się spotkanie członków OZPTD Regionu Dolny Śląsk w nowej siedzibie Związku w Nowej Wsi Wrocławskiej (Serwis Man) ul. Józefa Wymysłowskiego 9. Spotkanie poświęcone było naborowi kandydatów na kierowców kat. C+E z Funduszy Unijnych. Projekt prowadzić będą: Pani Joanna Kawala – Ekspert Doradztwa i Ekspertyz Szkolenia z Wieliczki, Pan Józef Kowalczyk z... czytaj dalej

8 kwietnia 2015 region dolnośląski
Spotkanie w Regionie Dolnośląskim

W dniu 01.04.2015 odbyło się comiesięczne spotkanie członków OZPTD Regionu Dolny Śląsk. W spotkaniu brał udział Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego OZPTD Andrzej Nowrotek, który przeprowadził szkolenie z zakresu zasad rozliczania płacy kierowców z zachowaniem zasad wynikających z ustawy MiLoG oraz przedstawił stanowisko Związku w sprawie ryczałtów dla kierowców.

czytaj dalej


15 stycznia 2015 region dolnośląski

W dniu 13.01 2015 w salach Hotelu Sobótka odbyło Walne Zgromadzenie Regionu Dolnośląskiego . Uczestniczyło w nim 33 uprawnionych członków Regionu oraz władze Związku w składzie: Przewodniczący Związku – Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący – Andrzej Nowrotek, Skarbnik Związku – Adam Łobaza, członek Komisji Rewizyjnej – Jan Paździorko.

czytaj dalej


Strona 1 z 212