18 lipca 2014 Nasze sprawy

Obrady Zarządu OZPTD

W dniu 16 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, który omówił sprawy organizacyjne oraz sytuację finansową Związku po I półroczu. Przyjęto plan działań , który powinien poprawić finanse Związku.

Zaaprobowano system sprzedaży Podręcznika Kierowcy dla OSK i podmiotów zewnętrznych i zobowiązano Dyrektora Generalnego do zebrania informacji o zapotrzebowaniu na najbliższy okres, celem uruchomienia dodruku.

Ustalono listę problemów na spotkanie w ramach Forum Transportu. Członkowie Zarządu delegowani na Forum mają przedstawić :

  • sprawy ryczałtów za noclegi kierowców;
  • sprawy kar stosowanych w Belgii i Francji za noclegi kierowców w pojazdach;
  • wniosek o wycofanie zmian w projekcie ustawy o drogach publicznych w obecnym brzmieniu;
  • po raz kolejny sprawę szkolnictwa zawodowego, szkolenia kierowców i finansowania kursów przygotowawczych do zawodu kierowcy.

W drugiej części obrad doszło do spotkania w siedzibie Związku, z dyrektorem departamentu transportu Łukaszem Twardowskim i dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Andrzejem Kolasą. Ustalono wstępnie zakres działań związany z dokonaniem zmian w przepisach, które mają być wprowadzone w sprawie zdefiniowania pojęcia „kabiny sypialnej” i innych działań pozwalających rozwiązać problem wynikający z wyroku Sądu Naczelnego w sprawie noclegów kierowców w kabinach pojazdów.

Poruszono również problem działań ministerstwa w sprawie szkolenia w zawodzie kierowcy wytykając Ministrowi pasywne działania w tej sprawie na przestrzeni ostatnich lat.

Przedstawiono również stanowisko OZPTD dotyczące zmian w ustawie o drogach publicznych w sprawie opłat drogowych Viatoll, w której nie uwzględniono zmian proponowanych przez środowisko transportowe. Jednoznacznie poinformowano przedstawiciela ministerstwa transportu o negatywnym stosunku do zapisów ustawy i braku akceptacji przez stronę społeczną oraz możliwości złożenia protestu do Prezydenta RP lub Trybunału Konstytucyjnego jako aktu niezgodnego z Konstytucją.

A.N.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>