Zarząd Główny OZPTD

ORGANY STATUTOWE OZPTD

     
   
 

Piotr Litwiński
Przewodniczący
e-mail:

 
 

Andrzej Olechnicki
I Wiceprzewodniczący
e-mail:

Andrzej Nowrotek
II Wiceprzewodniczący
e-mail:
Tomasz Ziaja
Sekretarz
e-mail:
     
   
 
  Adam Łobaza
Skarbnik
e-mail:

 
 
 
 

KOMISJA REWIZYJNA

Roman Miłkowski – Przewodniczący
Leszek Luda – Wiceprzewodniczący
Jan Paździorko – Członek


SĄD KOLEŻEŃSKI

Piotr Andrzejewski
Stanisław Gruszka
Stanisław Kozik
Krzysztof Murawski
Tadeusz Tolisz


administrator strony www.ozptd.pl    

 

Kontakt
OZPTD

ul. Hoża 86
00-682 Warszawa
NIP 898-18-66-268

tel./fax.: 22. 628 80 18
e-mail:

Numer rachunku bankowego: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Reklama