Zarząd Główny OZPTD

ORGANY STATUTOWE OZPTD

     
   
 

Piotr Litwiński
Przewodniczący
tel. 67.216 44 97
e-mail:

 
 

Andrzej Olechnicki
I Wiceprzewodniczący
e-mail:

Andrzej Nowrotek
II Wiceprzewodniczący
e-mail:
Tomasz Ziaja
Sekretarz
e-mail:
     
   
 
  Adam Łobaza
Skarbnik
e-mail:

 
 
 
 

KOMISJA REWIZYJNA

Roman Miłkowski – Przewodniczący
Leszek Luda – Wiceprzewodniczący
Jan Paździorko – Członek


SĄD KOLEŻEŃSKI

Piotr Andrzejewski
Stanisław Gruszka
Stanisław Kozik
Krzysztof Murawski
Tadeusz Tolisz


administrator strony www.ozptd.pl    

 

Kontakt
OZPTD

Stobno 82
64-905 Stobno
NIP 898-18-66-268

tel. 67 350 99 15
fax. 67 348 25 45
e-mail:

Numer rachunku bankowego: Bank Zachodni WBK
40 1500 1041 1210 4003 1365 0000
Reklama