31 stycznia 2017 Nasze sprawy

Polsko – Ukraińska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

Dnia 26 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie odbyło się posiedzenie Polsko – Ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Delegacji polskiej przewodniczył podsekretarz stanu w ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, delegacji ukraińskiej przewodniczył wiceminister Infrastruktury Ukrainy Wiktor Dowhan. W składzie delegacji polskiej po stronie społecznej w rozmowach uczestniczyli: Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Skarbnik OZPTD Adam Łobaza oraz Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz.  

Delegacje w czasie rozmów omówiły warunki i zasady wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy przez polskich i ukraińskich przewoźników drogowych. Strona ukraińska poinformowała o stałym wzroście przewozów realizowanych przez przewoźników ukraińskich, co powoduje coraz większą dysproporcję w przewozach na niekorzyść strony polskiej.

Komisja uzgodniła kontyngent zezwoleń na rok 2017, który łącznie będzie wynosił 200 tys. zezwoleń. Ewentualne dodatkowe zezwolenia ponad ustalony kontyngent mogą być przydzielone na wniosek każdej strony z zastrzeżeniem, że będą one przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez pojazdy kategorii Euro 5 i Euro 6. Komisja ustaliła także wysokość kontyngentu zezwoleń na nieregularne przewozy drogowe osób, który będzie wynosił 250 zezwoleń. Zezwolenia ukraińskie są dostępne w wolnej sprzedaży w Biurze do spraw transportu GITD.

Przedstawiciele OZPTD na posiedzeniu komisji przedstawili sprawę zakazu wjazdu na terytorium Ukrainy autobusów z przyczepami. Wniosek o zniesienie tego zakazu został zamieszczony w protokole ustaleń komisji, a strona ukraińska zadeklarowała rozpatrzenie tego problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>