Nasze sprawy


 

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW OZPTD sprawozdawcze za 2017 rok.

Dnia 14 czerwca 2018 roku w Samociążku k/Koronowa, Region Kujawsko-Pomorski OZPTD, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński, który przeprowadził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Delegaci jednogłośnie...
Posiedzenie władz Związku

Posiedzenie władz Związku

Na wyjazdowym spotkaniu we Wrocławiu w dniu 20.04. br. odbyło się posiedzenie wspólne Zarządu Głównego,  Rady Regionów i Komisji Rewizyjnej Związku. Tematyką posiedzenia władz było m.in.: omówienie stanu realizacji modernizacji zakupionego lokalu w Warszawie przy ul....
Strona 1 z 912345...Ostatnia »

W regionach


 

Zebranie członków OZPTD Regionu podkarpackiego

W dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie firmy „Agencją Bezpieczeństwa Transportu Agnieszka Libront-Miąsik” w Rzeszowie odbyło się zebranie członków Regionu Podkarpackiego OZPTD. Celem spotkania było podsumowanie działania regionu podkarpackiego OZPTD w...

Konferencja OZPTD w Samociążku k/Koronowa

W Samociążku w dniu 14 czerwca 2018 r. odbyła się zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego konferencja pod tytułem „Polski transport drogowy kontra nowe regulacje ograniczające dostęp do rynku”. Honorowymi gośćmi konferencji byli...

Przewozy materiałów niebezpiecznych ADR

Śląski Inspektor ITD powołał podzespół ds. bezpieczeństwa przewozów, w którego skład weszła z ramienia OZPTD pani Jadwiga Domagała Vice – Przewodnicząca Regionu.

Aktualności


 


Ogłoszenia


 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy na terenie całego kraju. Oznacza to, iż osoby bezrobotne mają możliwość dofinansowania całości lub części kosztów szkolenia. Realizowane są również projekty współfinansowane z UE.

Jedną z aktywności podejmowanych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego jest działalność szkoleniowa. OZPTD posiada ośrodki szkolenia zlokalizowane na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Wykaz ośrodków szkoleń.

 

Mapa naszych oddziałów

Skontaktuj sie z nami

14 + 7 =