25 lutego 2019 Aktualności

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Dnia 21 lutego br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Przedsiębiorców. W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już 100 organizacji! Rada zajmuje się m. in. wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP. W skład Rady wchodzą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. 

Wyniki konsultacji przeprowadzonych w Radzie Przedsiębiorców wpłynęły ostatnio na podjęcie decyzji przez Ministerstwo Finansów. Konsultacje dotyczyły projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, w którym istotny dla przedsiębiorców był § 6 ust. 1 projektu, który wprowadzał obowiązek wystawienia i wydania nabywcy (towaru lub usługi), bez jego żądania, paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty należności, bez względu na wybraną przez nabywcę formę płatności. Wprowadzenie w życie tego przepisu wiązałoby się z problemami i utrudnieniami technicznymi, spowodowaniem barier w  prowadzeniu działalności gospodarczej i zwiększeniem kosztów. 

Podczas Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców 21 lutego br. w Warszawie Przedstawiciel Ministerstwa Finansów podziękował za argumenty zgłoszone z Biura Rzecznika i oznajmił, że przepis o wystawianiu paragonu przed płatnością zostanie usunięty z  ministerialnego projektu.

W czasie posiedzenia Rady w imieniu przedsiębiorców transportu drogowego głos zabierał Piotr Litwiński. Przewodniczący OZPTD przedstawił między innymi sprawę zatrudniania cudzoziemców w transporcie drogowym oraz licznych problemów, z tym związanych w szczególności barier i uciążliwości proceduralnych, jakie są przeszkodą w zatrudnianiu kierowców z innych państw. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw podejmie interwencję w tej sprawie w właściwych ministerstwach.  

Rzecznik już wielokrotnie wspierał swoimi działaniami branżę transportową. W wyniku naszych starań Rzecznik interweniował w sprawie wystawiania zaświadczeń A1 oraz wspiera nasze starania o uzyskanie możliwości odzyskiwania przez przedsiębiorców transportowych części akcyzy płaconej w cenie paliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>