24 września 2017 Nasze sprawy, Pisma wychodzące

Postulaty i wnioski OZPTD

W podsumowaniu konferencji przewoźników drogowych jaka odbyła się w Tęgoborzu dnia 08 września 2017 r sformułowane zostały wnioski i postulaty jakie w imieniu jej uczestników oraz całej branży transportu drogowego przekazaliśmy Panu Wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrom: Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Panu Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Edukacji Narodowej Pani Annie Zalewskiej oraz Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiecie Rafalskiej.

Postulaty i wnioski OZPTD:

 1. Wypracowanie rozwiązań systemowych dla szkolenia zawodowego kierowców umożliwiających stały dopływ nowych kadr kierowców posiadających uprawnienia do wykonywania tego zawodu, z uwzględnieniem konieczności posiadania przez absolwentów szkół branżowych prawa jazdy kategorii C i C+E.
 2. Likwidacja ograniczeń i barier administracyjnych w zatrudnianiu kierowców zagranicznych w szczególności pilne rozwiązanie sprawy zakazu wystawiania przez ZUS zaświadczeń A1, ograniczające zatrudnianie cudzoziemców do wykonywania transportu międzynarodowego.
 3. Podjęcie kierunkowej decyzji w sprawie zasada i warunków pracy kierowców w tym pilne określenie warunków technicznych dla kabin sypialnych w samochodach ciężarowych.
 4. Rozwój sieci drogowej umożliwiającej sprawne przemieszczanie się pojazdów ciężarowych z zachowaniem ciągłości szlaków drogowych o nacisku osi do 11,5 tony oraz umożliwienie dojazdu takim pojazdom do bazy eksploatacyjnej – miejsca stałego postoju w firmie oraz miejsc załadunku i rozładunku bez względu na rodzaj drogi i jej dopuszczalne naciski.
 5. Podjęcie działań w celu wyłączenia z ruchu południowej jezdni drogi A18 z uwagi na jej bardzo zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na jezdni północnej.
 6. Likwidacja zatorów płatniczych oraz ograniczenie oszustw podatkowych zleceniodawców usług poprzez zmianę zasad płatności podatku VAT – płatnego dopiero od faktur zapłaconych.
 7. Uruchomienie zwrotu części akcyzy od paliwa kupowanego przez przewoźników drogowych na potrzeby wykonywanego transportu oraz ograniczenie wwozu na terytorium Polski przez przewoźników drogowych paliwa w zbiornikach pojazdów do ilości 200 litrów bez opłat celnych i podatków.
 8. Zmiana zasad pobierania podatku od środków transportu poprzez wprowadzenie wyłącznie podatku od pojazdu ciągnącego.
 9. Budowanie rozwiązań systemowych ograniczających działanie nieuczciwej konkurencji krajowej i zagranicznej oraz likwidacja szarej strefy w transporcie drogowym.
 10. Wprowadzenie obowiązku wymagania przez załadowcę w Polsce od przewoźników zagranicznych odpowiednich zezwoleń na przewóz ładunków do kraju trzeciego oraz kontrola zezwoleń zagranicznych i systemu dystrybucji zezwoleń poprzez organizacje zrzeszające przewoźników drogowych.
 11. Wprowadzenie w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów – warunków technicznych dla przyczepy bez stałego sprzęgu z pojazdem ciągnącym stosowanych do przewozu drewna dłużycowego oraz elementów elektrowni wiatrowych.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego wyraża pełne wsparcie dla wszelkich działań, które pozwolą utrzymać kondycję i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku unijnych usług transportowych.

 

Pismo do Premiera Morawieckiego – postulaty OZPTD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>