12 maja 2018 Prawo, Przydatne informacje
Od 2 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady wydawania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaganych przez zagraniczne służby kontrolne zaświadczeń A1 dla zatrudnianych pracowników spoza Unii Europejskiej. Na tych zasadach będą rozpatrywane zarówno nowe wnioski o wydanie tego dokumentu, jak i nie rozpatrzone do tej pory wnioski złożone wcześniej. Ogłoszone przez ZUS zasady wydają się porządkować... czytaj dalej

7 grudnia 2017 Prawo, Przydatne informacje
Informujemy, wszystkie koleżanki i kolegów że firma transportowa z Tych (członek śląskiego Regionu OZPTD) wygrała 6 procesów w Sądzie Okręgowym w Katowicach z ZUS w sprawie odmowy wydania zaświadczeń A1 dla pracowników z Ukrainy. Sąd Okręgowy szczegółowo rozpatrzył sprawę i wytknął szereg nieprawidłowości w działaniu ZUS, który odmawiał wydania pozytywnej decyzji w sprawie Zaświadczenia A1. Sąd... czytaj dalej

30 stycznia 2017 Prawo, Przydatne informacje
Z dniem 1 stycznia 2017 roku zmieniły się w Austrii przepisy dotyczące zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego. Nowe zasady dotyczą wszystkich kierowców oddelegowanych do pracy w Austrii w transporcie towarów i przewozie osób. W związku z  pytaniami kierowanymi w tej sprawie do biura OZPTD przedstawiam informację Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu oraz: Link do... czytaj dalej

19 grudnia 2014 Prawo
Dnia 18 grudnia 2014 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, na temat „Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie podjętych i koniecznych działaniach prawnych w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku o prawie kierowców do ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu i skutków jakie spowoduje dla firm transportowych rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd... czytaj dalej

12 czerwca 2014 Prawo

Stosownie do art. 17 (1) przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy.

czytaj dalej