30 stycznia 2017 Prawo, Przydatne informacje
Z dniem 1 stycznia 2017 roku zmieniły się w Austrii przepisy dotyczące zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego. Nowe zasady dotyczą wszystkich kierowców oddelegowanych do pracy w Austrii w transporcie towarów i przewozie osób. W związku z  pytaniami kierowanymi w tej sprawie do biura OZPTD przedstawiam informację Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu oraz: Link do... czytaj dalej

19 grudnia 2014 Prawo
Dnia 18 grudnia 2014 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, na temat „Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie podjętych i koniecznych działaniach prawnych w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku o prawie kierowców do ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu i skutków jakie spowoduje dla firm transportowych rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd... czytaj dalej

12 czerwca 2014 Prawo

Stosownie do art. 17 (1) przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy.

czytaj dalej