Towary niebezpieczne i szybko psujące się

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  – ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. (została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. – wszystkie strony umowy zostały wymienione na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Link do serwisu

 

Umowa ADR jest to obszerny akt prawny, obejmujący zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozami towarów niebezpiecznych. Składa się ona z Umowy właściwej, określającej stosunki prawne między uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, które zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Przepisy umowy są nowelizowane w cyklu dwuletnim – uaktualniona oficjalna polska wersja językowa umowy (tekst jednolity) jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 815).

Dziennik Ustaw Umowa ADR 2013 Umowa ADR 2011

 

Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów – ATP

Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzona w Genewie 1 września 1970 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP z dnia 26 października 1984 r.

Dziennik Ustaw

Wszystkie strony umowy zostały wymienione na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Link do Europejskiej Komisji ONZ

Umowa ATP jest obszernym aktem prawnym obejmującym zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem szybko psujących się artykułów żywnościowych (m.in. temperatury, w której należy przechowywać dany artykuł spożywczy, wyposażenie oraz warunki termiczne, jakie musi spełniać pojazd, procedury i metody pomiarów urządzeń chłodniczych, grzewczych itd.). Umowa ATP reguluje warunki przewozu dużej liczby towarów o odmiennych właściwościach, określa warunki techniczne, wzory świadectw, znaki rozpoznawcze dla środków transportu przewożących szybko psujące się artykuły żywnościowe. Wskazane w umowie ATP rozwiązania mają na celu optymalne dostosowanie pojazdu do przewozu przedmiotowych artykułów – stosowanie przepisów umowy ATP zapewnia  bezpieczeństwo przewozu artykułów żywnościowych, co jest istotne m.in. z punktu widzenia zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

 

Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>