26 kwietnia 2016 Aktualności, Ogłoszenia

Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD – 21 kwietnia 2016 r. Tarnowo Podgórne

Dnia 21 kwietnia 2016 r. odbyło się w Tarnowie Podgórnym k/Poznania Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD.

Zgodnie z § 16 Statutu OZPTD było to Zgromadzenie sprawozdawcze zwołane w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Związku oraz sprawozdania finansowego Związku za ubiegły rok obrotowy.

Zgromadzeniu Delegatów przewodniczył kolega Andrzej Nowrotek. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli koledzy Stanisław Kozik, Gerard Kaczmarek oraz Włodzimierz Balcerek w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli koledzy Józef Czerwiński, Marian Myćka oraz Piotr Kuklinowski. Delegaci przyjęli roczne sprawozdanie ZG OZPTD, roczne sprawozdanie finansowe Związku oraz roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku, a następnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Głównego OZPTD.

W przerwie Walnego Zgromadzenia Delegatów, za wybitne zasługi dla Związku zostali odznaczeni Złotą odznaką honorową OZPTD, koledzy Andrzej Nowrotek, Roman Miłkowski i Józef Czerwiński, natomiast Srebrną odznaką honorową OZPTD kolega Piotr Andrzejewski.

Następnego dnia odbyła organizowana przez ZG OZPTD konferencja pod tytułem „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym osób i rzeczy”. W konferencji uczestniczyli jako goście: Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pan Łukasz Smółka oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur.

W czasie konferencji niezależnie od omawianego tematu – Bezpieczeństwa w transporcie drogowym – podniesiony został temat szkolenia kierowców jako kluczowego zagadnienia wpływającego na bezpieczeństwo wykonywanych operacji transportowych. W podsumowaniu konferencji sformułowany został wniosek skierowany do reprezentującego Ministra Andrzej Adamczyka, Dyrektora Gabinetu Politycznego Łukasza Smółki o konieczności przywrócenia szkolenia zawodowego w zawodzie kierowca mechanik.

Pismo Ministra Adamczyka Pismo Ministra Szmita

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>