16 czerwca 2015 Ogłoszenia

Walne zgromadzenie delegatów OZPTD, Stryków 09 czerwca 2015 r.

Dnia 09 czerwca 2015 r w Strykowie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD. Zgromadzeniu przewodniczył Andrzej Nowrotek Wiceprzewodniczący OZPTD. Walne zgromadzenie miało na celu wykonanie obowiązków prawnych i statutowych nałożonych na władze Związku w szczególności przyjęcie bilansu i rozliczenie z działalności władz statutowych OZPTD za rok 2014. Sekretarzem zgromadzenia był Pan Jacek Troszyński Przewodniczący Regionu Łódzkiego OZPTD.

Komisja Skrutacyjna działała w składzie Pan Stanisław Kozik, Pan Tadeusz Tolisz i Pan Włodzimierz Balcerek. Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w składzie Pan Marian Myćka, Pan Piotr Kuklinowski, Pan Józef Czerwiński.

Przewodniczący OZPTD Pan Piotr Litwiński zdał przed WZD sprawozdanie z działalności za 2014 r. Rok ten był dla Związku rokiem przełomu i zmian organizacyjnych. Wybrany w lutym 2014 roku nowy Przewodniczący OZPTD oraz cały Zarząd Główny przeprowadzili reformę Związku dokonując zmiany siedziby, zmian organizacyjnych i kadrowych oraz naprawy sytuacji finansowej Związku. Działania te pozwoliły na odzyskanie dobrej kondycji Naszej organizacji co pozwala skuteczniej walczyć o interesy członków OZPTD. Trwają jeszcze końcowe rozliczenia w sprawach dla Związku trudnych, ale jest to niezbędne dla przyszłości OZPTD i skuteczności działania jego statutowych władz.

W prowadzonej na WZD dyskusji udział wzięli i głos zabierali w następujących sprawach:

Pan Stefan Borko – przedstawił sprawę spadku liczby członków i potrzebę dbałości o rozwój szeregów członków OZPTD. Wskazał, że nieetycznym zachowaniem niektórych członków OZPTD, w tym członków władz statutowych, jest podejmowanie własnej działalności i tworzenie nowych konkurujących z OZPTD organizacji przewoźników. W ocenie mówcy takie osoby powinny same wystąpić z OZPTD. Omówił także sprawę działalności ośrodka szkolenia OZPRD w Pietrzykowicach i ciągłych trudnościach w osiągnięciu przez ten ośrodek sprawności w działaniu.

Pan Bogdan Halczuk, który wskazał na potrzebę pilnego i konsekwentnego rozstrzygnięcia sprawy nacisków i ważenia pojazdów jako jednego z podstawowych problemów w wykonywaniu działalności transportowej.

W odpowiedzi na ten zgłoszony problem Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński odpowiedział, że jest to jeden z głównych priorytetów Związku zgłaszany na wszystkich spotkaniach oraz pisemnie do Pani Minister Marii Wasiak. Liczymy, że Rząd podejmie w tym zakresie skuteczne działania.

Zdzisław Szewczyk – wskazał na coraz gorsze relacje z firmami spedycyjnymi. Członkowie OZPTD właściciele małych przedsiębiorstw transportowych, którzy nie mają własnych spedycji mają coraz większe problemy z pozyskiwaniem ładunków do przewozu, a duże przedsiębiorstwa spedycyjne wykorzystują trudną sytuację na rynku i coraz bardziej zaniżają cenę frachtu. Zgłosił propozycję nagłośniania wśród członków nazw firm – nieuczciwych spedycji.

Gerard Kaczmarek – przedstawił sprawę umowy o transporcie międzynarodowym pomiędzy Polską i Federacją Rosyjską. Wskazał na niekorzystne uwarunkowania wynikające z tej umowy dla przewoźników polskich. Ocenił na coraz gorszą sytuację przewoźników wykonujących jazdy na wschód. Złożył wniosek o rozpoczęcie poważnej dyskusji co do możliwości wypowiedzenia ww. umowy.

Andrzej Majewski – kontynuował wątek umowy polsko – rosyjskiej oraz sprawę wwozu na terytorium RP paliwa w ilości ponad 200 l. Uznał te sprawy za kluczowe dla wszystkich przewoźników nie tylko dla tych którzy jeżdżą na wschód. Wskazał na potrzebę większej pomocy prawnej członkom związku w rozwiązywaniu ich problemów. Podkreślił także, że Związek musi bardziej nagłaśniać sprawy postulatów i zgłaszanych do rozwiązania problemów, w szczególności w przypadku, jeżeli udaje się osiągnąć sukces w tym zakresie i rozwiązać jakąś sprawę.

Włodzimierz Balcerek – Przedstawił potrzebę opracowania i wprowadzenia jednolitego dokumentu „Zlecenie Transportowe”, który pozwoliłby zatrzymać różne często złe praktyki w zlecaniu operacji transportowych. Ponownie podniósł także sprawę drogi A18 i potrzebę zamknięcia jednej jezdni tej drogi z uwagi na bardzo zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Andrzej Olechnicki – omówił sprawę płatności faktur i zatorów płatniczych w transporcie jako jednego z głównych problemów związanych z utrzymaniem płynności finansowej przedsiębiorstw transportowych. Wnioskował o podjęcie działań w kontaktach z Ministerstwem Finansów tak żeby VAT był zwracany wyłącznie od faktur zapłaconych.

WZD przyjęło sprawozdania za 2014 r wszystkich władz statutowych OZPTD i udzieliło skwitowania Zarządowi Głównemu, Komisji Rewizyjnej i Radzie Regionów za działalność w 2014 roku.

Przewodniczący zgromadzenia oraz Przewodniczący OZPTD podziękowali zebranym za sprawne i konstruktywne odbycie posiedzenia oraz życzyli wszystkim dobrej i owocnej pracy w 2015 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>