10 czerwca 2014 W regionach

Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD

Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD

W dniu 7 czerwca br. w Pałacu w Makowicach (dolnośląskie) odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD. Podstawowym zadaniem walnego zgromadzenia było uchwalenie bilansu Związku za rok 2013.

W zgromadzeniu wzięło udział 35 delegatów, którzy oprócz podjęcia stosownych uchwał w sprawie bilansu, udzielili także absolutorium władzom Związku. W trakcie obrad I wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki złożył sprawozdanie z działalności ZG za rok 2013. Z kolei wybrany w lutym br. Przewodniczący Piotr Litwiński poinformował zebranych o podejmowanych przez Zarząd Główny działaniach na rzecz przewoźników w 2014 roku.

Członkowie ZG odbyli wiele spotkań z przedstawicielami administracji oraz brali udział w licznych posiedzeniach Sejmowej Komisji Infrastruktury. Najważniejszym zadaniem jakie należało w 2013 roku wykonać, było ustabilizowanie sytuacji finansowej Związku, a w I kwartale 2014 roku, dokonano znaczących zmian w zakresie organizacyjnym. Biuro Zarządu Głównego zostało przeniesione do Warszawy, Ośrodek Szkolenia do Piły.

O sprawach finansowych Związku poinformował delegatów Skarbnik Związku Adam Łobaza. Obradom Walnego Zgromadzenia Delegatów Przewodniczył II wiceprzewodniczący Związku Andrzej Nowrotek.

Zebrani wysłuchali i przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawił jej Przewodniczący Roman Miłkowski. Z kolei Dyrektor Generalny Związku Andrzej Bogdanowicz poinformował o podjętych działaniach restrukturyzacyjnych, sytuacji kadrowej i podjętych przedsięwzięciach zmierzających do usprawnienia działania struktur związkowych. Przewodniczący Związku Piotr Litwiński sprawujący do lutego 2014 r. funkcję Przewodniczącego Rady Przewodniczących Regionów złożył sprawozdanie ze swojej działalności, a następnie obecny Przewodniczący Rady Benedykt Strzelec poinformował o podejmowanych przez siebie przedsięwzięciach.

W trakcie dyskusji zebrani podnosili kwestie związane z wysokością składek członkowskich, głosy były podzielone co do jej wysokości, oraz sprawy dotyczące najważniejszych spraw dotyczących przewoźników. Podnoszono m.in. wprowadzony przez Francję obowiązek odbywania odpoczynków przez kierowców w hotelach, zatrzymywanie przez ITD dowodów rejestracyjnych pojazdów przewożących dłużycę, nieuczciwej konkurencji ze strony osób, które za środki unijne nabyły pojazdy do działalności na potrzeby własne, a wykonują regularne komercyjne transporty oraz sprawy związane z nieuczciwością na rynku szkoleń kierowców i perturbacjami z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji zawodu kierowcy.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący Piotr Litwiński podkreślił, że wszystkimi problemami na co dzień zajmuje się Zarząd Główny, jednak nie łatwo jest o natychmiastowe sukcesy. Wiele spraw jest w toku i tylko dzięki wytrwałości i determinacji Zarządu, wiele spraw wkrótce znajdzie swoje pozytywne dla przewoźników rozwiązanie. Nierozwiązana jak dotychczas pozostaje sprawa drogi A18, o której Związek już niejednokrotnie pisał, że pobieranie opłat za jej użytkowanie urąga uczciwości Państwa wobec przewoźników. Zarząd w trybie pilnym zajmie się tą sprawą, jednak jak udało się uzyskać informacje, może być możliwe jedynie zniesienie opłat na odcinku najbardziej zniszczonym. To jednak nie satysfakcjonuje przewoźników. W trakcie dyskusji wyartykułowano szereg wniosków co do dalszej działalności Związku, które zostały przez zebranych przyjęte w formie uchwał.

 

 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>