Komunikat w sprawie zakazu ruchu pojazdów o dmc.>12 t. w Święta

30.04.2021
Komunikat w sprawie zakazu ruchu pojazdów o dmc.>12 t. w Święta

Przypominamy wszystkim przewoźnikom i kierowcom wykonującym transport drogowy, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 783) w dniach:

  • 30 kwietnia 2021 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 1 maja 2021 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 2 maja 2021 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 3 maja 2021 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,

obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Więcej informacji:  http://eli.sejm.gov.pl/eli/DU/2021/783/ogl/pol

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD