Ekspert ma głos

Andrzej Nowrotek

Współpraca spedytorów z przewoźnikami, przy zachowaniu wzajemnego szacunku i przestrzeganiu reguł jest nakazem chwili. To być albo nie być, dla wielu podmiotów gospodarczych. 

Przewoźnicy są zdani na współpracę ze spedytorami szczególnie teraz, gdy polityka transportowa w UE prowadzona jest protekcjonistycznie (pakiet mobilności oraz inne zakazy – noclegi w kabinie itp.), tylko wspólne działania mogą przynieść korzyści obu stronom.

Czytaj więcej
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD