18 października 2019 Aktualności

Stanowisko Forum Transportu Drogowego

Dnia 17 października br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego. Posiedzenie w którym uczestniczyło 26 organizacji zrzeszających przewoźników drogowych dedykowane było:

  • Omówieniu zasad funkcjonowania Forum Transportu Drogowego i powstającym na tym punkcie  zastrzeżeniom;
  • Omówienie i przyjęciu stanowiska polskich przewoźników drogowych dotyczącego wymiany zezwoleń zagranicznych z Ukrainą i Białorusią.
  • Informacji na temat reprezentacji środowiska przewoźników drogowych w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego oraz Powiatowych Radach Rynku Pracy

Zebrani po dyskusji przyjęli jednogłośnie że FTD będzie pracowało i wyrażało swoje stanowiska i opinie na dotychczasowych zasadach. W sprawie dodatkowych kontyngentów pełne stanowisko FTD w załączeniu.