Zarząd

ORGANY STATUTOWE OZPTD

Piotr Litwiński
Przewodniczący
e-mail: biuro@ozptd.pl


Andrzej Olechnicki
I Wiceprzewodniczący
e-mail: andrzej.olechnicki@transportservice.pl

Andrzej Nowrotek
II Wiceprzewodniczący
e-mail: turpex@o2.pl

Adam Łobaza
Skarbnik
e-mail: adam@agromasz.auto.pl

Tomasz Ziaja
Sekretarz
e-mail: mtdziaja@wp.pl


KOMISJA REWIZYJNA

Grzegorz Mrozowski - Przewodniczący
Jan Paździorko - Zastępca Przewodniczącego
Kazimierz Olszański - Członek Komisji

SĄD KOLEŻEŃSKI

Andrzejewski Piotr - Przewodniczący 
Kozik Stanisław - Członek 
Borko Stefan - Członek 
Adamkiewicz Liliana - Członek


PRZEWODNICZĄCY RADY REGIONÓW

Włodzimierz Balcerek, e-mail: wlodzimierz.balcerek@wp.pl

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD