Zarząd

ORGANY STATUTOWE OZPTD

Litwiński Piotr
Przewodniczący
e-mail: biuro@ozptd.pl


Członek Zarządu

Piotr Prudzyński
wiceprzewodniczący
e-mail: p.prudzynski@direx.pl

Łobaza Adam
Skarbnik
e-mail: adam@agromasz.auto.pl


KOMISJA REWIZYJNA

Kiełb Ireneusz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Olszański Kazimierz - Wiceprzewodniczący

SĄD KOLEŻEŃSKI

Andrzejewski Piotr - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 
Kozik Stanisław - Członek Sądu Koleżeńskiego
Kaczmarek Leon - Członek Sądu Koleżeńskiego
Kozłowski Sylwester - Członek Sądu Koleżeńskiego
Szybiak Adam - Członek Sądu Koleżeńskiego


PRZEWODNICZĄCY RADY REGIONÓW

Wojciech Polowczyk
e-mail: wojciechpolowczyk@wp.pl

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD