Informacje, komunikaty, głos ekspertów

Udrożnienie przejścia granicznego na granicy Polski z Ukrainą.

Czytaj więcej

Zwiększenie liczby pasów odpraw dla pojazdów ciężarowych na granicy Polski z Ukrainą.

Czytaj więcej

Brak aktualnego okresowego badania technicznego pojazdu jest najczęstszym powodem do nałożenia kary na przewoźnika wykonującego przewóz takim pojazdem. Następnie z mocy prawa organ kontrolny z urzędu wszczyna postępowanie w zakresie spełnienia wymogu posiadania dobrej reputacji przez przewoźnika.

Czytaj więcej
Andrzej Nowrotek

Okres noworoczny jest czasem podsumowań i planów na przyszłość. Branża międzynarodowego transportu drogowego w roku 2020, roku pandemii wirusa Covid 19, radziła sobie nadspodziewanie dobrze, szczególnie w przewozach międzynarodowych towarów. Bardzo źle, a wręcz tragicznie wygląda sytuacja w przewozach autokarowych osób. Pomoc rządowa jest niewystarczająca i całej tej gałęzi grozi wręcz totalna zapaść.

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi Pakietu Mobilności I.

Czytaj więcej
Andrzej Nowrotek

Skroplony gaz ziemny (LNG) jest uzyskiwany z gazu ziemnego (metanu) po oczyszczeniu w procesie obniżania temperatury do -162ºC przy podniesionym ciśnieniu gazu ziemnego Aby utrzymać stan ciekły należy możliwie efektywnie ograniczać jego ogrzewanie przez otoczenie co powoduje także wzrost ciśnienia w zbiorniku.

Czytaj więcej
Andrzej Nowrotek

Współpraca spedytorów z przewoźnikami, przy zachowaniu wzajemnego szacunku i przestrzeganiu reguł jest nakazem chwili. To być albo nie być, dla wielu podmiotów gospodarczych. 

Przewoźnicy są zdani na współpracę ze spedytorami szczególnie teraz, gdy polityka transportowa w UE prowadzona jest protekcjonistycznie (pakiet mobilności oraz inne zakazy – noclegi w kabinie itp.), tylko wspólne działania mogą przynieść korzyści obu stronom.

Czytaj więcej
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD