Sztandar OZPTD

Jednym ze znaków suwerennego Państwa są jego sztandary – znaki rozpoznawcze nadawane różnym organizacjom. Sztandar wywodzi się z tradycji wojskowej. Podczas bitew i wojen, jako symbol wierności i honoru, był szczególnie chroniony i otaczany doborowymi żołnierzami. Dzisiaj jego znaczenie jest podobne. Sztandar stanowi o prestiżu, jest wyrazem szacunku i pamięci. Jako historyczny symbol walki, honoru, męstwa i etyk, a także wierności uniwersalnym wartościom i poszanowania tradycji. Sztandar dla członków Związku jest uhonorowaniem ich działalności oraz symbolem społecznego uznania dla codziennej, wytrwałej pracy na rzecz polskiego transportu drogowego.

Sztandar uzewnętrznia i współdziałanie społeczności organizacji, a także osobiste przywiązanie do niej każdego z nas. Towarzyszy podczas chwil szczególnie ważnych i  uroczystych dla Związku, jak również dla naszego środowiska. Wokół sztandaru jednoczymy się zarówno w chwilach radosnych, jak i trudnych. 

Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD na zgromadzeniu w dniu 07 czerwca 2017 r. zobowiązało ZG OZPTD do wykonania uchwały w sprawie ufundowania sztandaru dla Związku. 

Sztandar ufundowany przez członków i sympatyków OZPTD został poświęcony i wręczony Związkowi dnia 08 września 2017 roku w czasie obchodów 15 rocznicy działalności OZPTD.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD