Partnerzy konferencji Transport strategicznym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju Europy

Grupa ORLEN to zintegrowany koncern multienergetyczny notowany w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Jako pierwsza firma w regionie zadeklarował osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Dzięki zrealizowanym przejęciom (Grupa Energa, Grupa LOTOS, PGNiG) wszedł do grona 150 największych firm na świecie.

Koncern prowadzi działalność na 10 rynkach macierzystych - w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji, Węgrzech oraz w Kanadzie, Norwegii, Pakistanie oraz w Austrii.  Dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 45 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci prawie 3100 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN dociera do ponad 100 krajów na 6 kontynentach. PKN ORLEN jest także liczącym się graczem na rynku energii elektrycznej w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 5,1 GW, w tym 1,7 GWe w nowoczesnych źródłach gazowych i 0,7 GW w OZE. W obszarze wydobycia koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2022 roku wyniosły prawie 1,3 mld boe.

Zgodnie z zaktualizowaną strategią, głównym celem Grupy ORLEN do 2030 roku jest zapewnienie stabilnych dostaw energii, paliw i gazu z przyjaznych środowisku źródeł. Na realizację strategicznych projektów do końca tej dekady koncern zainwestuje ponad 320 mld zł, z czego około 40% zostanie przeznaczone na zielone inwestycje, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Będzie także rozwijać nowoczesną petrochemię i bezpieczną energetykę jądrową.

Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. to specjalistyczny operator zarządzający ofertą produktową Ubocznych Produktów Spalania w imieniu wszystkich jednostek wytwórczych Grupy TAURON oraz  Ubocznych Produktów Wydobycia w zakładach górniczych TAURON Wydobycie. Bioeko Grupa TAURON jest również jedynym dostawcą biomasy w Grupie oraz sprzedawca biomasy do klientów zewnętrznych. Więcej informacji można znaleźć na: bioeko.tauron.pl

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD