27 lipca 2017 Aktualności

Zwroty akcyzy dla przewoźników drogowych w UE

Ciągłe podwyżki cen paliw na rynkach oraz wahania cen walut powodują stały wzrost kosztów paliwa w ogólnych kosztach ponoszonych przez firmy transportowe. W warunkach silnej konkurencji na rynku przewozów oraz spadających cen frachtów, przedsiębiorcy transportowi zmuszeni są do poszukiwania sposobów na redukcję kosztów. W tej sytuacji zwracamy Państwa uwagę na fakt, że spora grupa krajów Unii Europejskiej (min. Francja, Belgia, Włochy, Słowenia, Węgry) wspierają transport drogowy poprzez zwroty akcyzy od zakupionego przez przewoźników drogowych paliwa.

Według definicji „akcyza” lub inaczej podatek akcyzowy to rodzaj selektywnego podatku pośredniego, nakładanego na niektóre, ściśle określone ustawowo, produkty konsumpcyjne. Akcyza, jak każdy podatek pośredni, ma wpływ na cenę wyrobu, a co za tym idzie faktycznym podatnikiem tego podatku jest ostateczny nabywca (konsument) danego dobra. Można wyróżnić dwa powody nałożenia podatku akcyzowego:

1)    fiskalny, którego celem jest zwiększenie dochodów budżetowych,

2)    pozafiskalny, którego celem jest chęć zmniejszenia spożycia określonych produktów.

Akcyza należy do podatków zharmonizowanych w UE. Podstawę prawna tej harmonizacji stanowi art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W obecnym stanie prawnym – wynikającym z dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego – harmonizacja ta obejmuje między innymi produkty energetyczne (w tym paliwo).

Paliwo jako przedmiot opodatkowania akcyzą, świadczy o jej pozafiskalnym charakterze i aktywnej roli w polityce gospodarczej. Jej celem może być także dążenie do ograniczenia konsumpcji niektórych dóbr lub wspomaganie redystrybucyjnej funkcji podatków bezpośrednich (w przypadku towarów luksusowych). Akcyza jest podatkiem typowym dla gospodarki rynkowej, zwłaszcza wysoko rozwiniętej. W Polsce wprowadzono ją ponownie (istniała w okresie międzywojennym) w 1993 roku.

Jak to się ma do rzeczywistości transportowej ? Czy faktycznie akcyza jako podatek tak de facto od towarów „luksusowych” musi dotykać polskich przewoźników? Przecież to podstawowy środek bez którego żadna firma transportowa nie może funkcjonować?  Dlaczego w niektórych państwach UE (Francja, Włochy, Belgia, Węgry, itp.) państwo zwraca ten podatek?  Czy po raz kolejny nasze Państwo musi utrzymywać bariery finansowe przed polskimi przewoźnikom? Przecież polski transport w Unii Europejskiej jest liderem i generuje ok 10 % PKB!. Zwrot przynajmniej części tego podatku jest postulatem OZPTD kierowanym od kilku lat do władz państwowych.  Uważamy, że już czas na zmianę stanowiska w sprawie tego podatku !

Poniżej tabela informacyjna stawek zwrotu akcyzy w innych państwach UE.

 

Kraj okres obowiązywania kategoria pojazdów kwota zwrotu za litr
Francja I półrocze 2017 busy 0,1542 euro
Francja  I półrocze 2017  ciężarowe  0,1142 euro 
Belgia  I półrocze 2017  wszystkie  0,1774298 euro 
Włochy  2 kwartał 2017  wszystkie  0,2141800 euro 
Słowenia  w maju 2017  wszystkie  0,09605 euro 
Węgry  2 kwartał 2017  wszystkie  7,00 HUF 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>