Delegaci zdecydowali o zmianie statutu OZPTD

12.09.2017

Dnia 7 września 2017 roku w Tęgoborzu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD. Zgromadzenie dedykowane było dokonaniu zmian w statucie Związku i uzupełnieniu jego brzmienia o nowe działalności jakie może prowadzić OZPTD w ramach działalności gospodarczej.

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński przywitał uczestników i zaproszonych gości. Następnie Delegaci wybrali Komisję Mandatowo - Regulaminową: Paździorko Jan, Lis Przemysław, Kaczmarek Gerard, Komisję Skrutacyjną w składzie: Krosta Lucjan, Ryszard Dziedzic, Balcerek Włodzimierz oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Kuklinowski Piotr, Myćka Marian, Borko Stefan.

W imieniu Komisji statutowej projekt zmian do statutu przedstawił i omówił Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów OZPTD otworzył dyskusję nad propozycjami zmian w statucie OZPTD. Delegaci nie zgłosili uwag do przedstawionych propozycji. Uchwała w sprawie zmiany statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu OZPTD została przyjęta jednogłośnie.

Statut z wprowadzonymi zmianami został złożony do KRS i zacznie obowiązywać po upływie 14 dni.

Po zakończonym zgromadzeniu delegaci wysłuchali wykładu „Branża motoryzacyjna - Monopol poprzez prawne bariery”, który wygłosił Pan Alfred Franke Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i  Producentów Części Motoryzacyjnych.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD