Działania OZPTD w sprawie problemów w Calais

12.10.2016

Dnia 21 września 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie podsekretarza stanu Jerzego Szmita z przedstawicielami organizacji zrzeszających przewoźników drogowych. Stronę społeczną reprezentował Ogólnopolski Związek Pracodawców Transporty Drogowego, w osobach Przewodniczącego Piotra Litwińskiego oraz Wiceprzewodniczącego Andrzeja Olechnickiego. Na spotkaniu przewodniczący przedstawili Ministrowi Szmitowi trudną, a momentami wręcz tragiczną sytuację przewoźników, członków Związku na dojeździe do przejścia granicznego w Calais. Wiceminister Jerzy Szmit podkreślił, że MIB jest zdeterminowane do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu rozwiązanie tego problemu. Poprosił przedsiębiorców transportowych o dokumentowanie przypadków dotyczących ataków na polskich kierowców i zapowiedział wyjazd przedstawicieli resortu do Calais. Przewodniczący Piotr Litwiński przekazał Ministrowi Szmitowi informację przedstawiciela firmy BATIM-Transport Międzynarodowy Sp.j. Związek liczy na wzmożoną aktywność polskich władz, zgodnie z deklaracją Pana Ministra, w sprawie problemów w Calais.

Dnia 03 października br. odbyło się spotkanie Przewodniczącego OZPTD oraz Dyrektora Generalnego z Przedstawicielami Komendy Głównej Policji w Warszawie. Tematem spotkania były problemy polskich przewoźników w Calais.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD