Elektroniczne deklarowanie towarów tranzytowych w Federacji Rosyjskiej

13.03.2017

W dniu 20 marca br. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów nr 144n z dnia 30.08.2016 (pełny tekst w jęz. rosyjskim:  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102419046 ), ustanawiające m.in. stały tryb rejestracji tranzytu towarów podlegających procedurom celnym. Oznacza to, że we wszystkich organach celnych Rosji będzie można rejestrować tranzyt ww. towarów elektronicznie.   

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Celnego Unii Celnej „KC UC”, a także zgodnie z projektem Kodeksu Celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej „KC EAUG” deklarację celną można zgłaszać w formie pisemnej i/lub elektronicznej oraz w formie dokumentu na nośniku papierowym. Jednocześnie zgodnie z projektem KC EAUG w charakterze deklaracji celnej nadal można przedstawiać dokumenty określone w umowach z Konwencją TIR.

W związku z powyższym, bez względu na wejście w życie Rozporządzenia Ministra Finansów, przepisy KC UC oraz KC EUAG nie ograniczają przewoźników jeśli chodzi o rejestrację tranzytu towarów podlegających ocleniu z wykorzystaniem dokumentów na nośnikach papierowych, w tym z wykorzystaniem książeczek TIR.

Zgodnie z korespondencją otrzymaną ze Stowarzyszenia Europejskiego Biznesu w Moskwie (AEB) powyższą informację należy przekazać przewoźnikom. W przypadku nieuzasadnionego żądania przez rosyjskie organy celne okazywania elektronicznej deklaracji po 20 marca 2017 r., należy niezwłocznie poinformować o tym sekretariat Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), wysyłając e-mail na adres hotline@iru.org.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD