Francja – delegowanie pracowników – płaca minimalna

11.08.2016

OZPTD podjął współpracę z francuską firmą spełniającą wymóg posiadania przez przewoźników przedstawicielstwa w Francji do reprezentowania firm członków OZPTD w wykonaniu obowiązków wynikających z francuskich przepisów Loi Macron. Współpraca z przedstawicielem będzie odbywała się po podpisaniu przez firmę indywidualnej umowy Przedstawiciela z członkiem OZPTD wskazanym przez Związek. Informację o zasadach i warunkach współpracy można uzyskać kierując zapytanie na adres” biuro@ozptd.pl

W załączeniu do komunikatu praktyczne informacje na temat przepisów francuskich i ich stosowania.

 

Często zadawane pytania

Stawki wynagrodzenia

Tabela podsumowująca przepisy dotyczące czasu pracy

Tabela podsumowująca przepisy dotyczące czasu pracy przy transporcie osób

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD