Konferencja i Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD 24-26 maja 2019 r. Kołobrzeg

03.06.2019

W dniach 24-25 maja 2019 r obyło się w Kołobrzegu Walne Zgromadzenie Delegatów Związku oraz Konferencja dedykowana dla przewoźników drogowych pod tytułem „Polski transport drogowy w zmieniającej się Unii Europejskiej”. 

Pierwszego dnia Delegaci podsumowali działania Zarządu Głównego oraz władz statutowych w 2018 r. W ocenie zgromadzonych był to najcięższy i najbardziej nieprzewidywalny rok dla polskiego transportu drogowego. Rok ciężkiej pracy władz Związku oraz członków, dla których walka o utrzymanie pozycji rynkowej i warunków wykonywania działalności transportowej stała się codziennością. Prowadzone działania ugruntowały pozycję Związku w gremiach organizacji zrzeszających przedsiębiorców transportowych oraz utrwaliły dobry wizerunek naszej organizacji w kontaktach z przedstawicielami władz centralnych. Niestety coraz bardziej zauważalna jest różnica zdań pomiędzy organizacjami zrzeszającymi przewoźników, uniemożliwiająca często konstruktywny dialog. Coraz częściej marginalizowane są interesy ogólne przedsiębiorstw naszej branży dla uzyskania przywilejów dedykowanych wybranym firmom lub organizacjom, które je reprezentują. Obrona interesów wąskiej grupy przewoźników obsługującej kierunek wschodni (niecałe 10 % ogółu firm) stała się ważniejsza niż interes całej branży transportowej. Walne zgromadzenie oceniło działania Zarządu Głównego oraz gospodarkę finansowa Związku. Pomimo wszystkich problemów i trudności z  jakimi spotykają się w codziennej działalności przedsiębiorcy transportowi rok został uznany za dobry i delegaci udzielili skwitowania Zarządowi za 2018 rok. 

Drugiego dnia spotkania odbyła się konferencja „Polski transport drogowy w zmieniającej się Unii Europejskiej. W konferencji, która odbyła się pod patronatem Głównego Inspektora Transportu Drogowego wziął udział gość honorowy Główny Inspektor Alvin Gajadhur, oraz Dyrektor Biura Głównego Inspektora Pani Urszula Nowinowska. Życzenia owocnych obrad uczestnikom konferencji przekazali Główny Inspektor Pracy Pan Wiesław Łyszczek oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Tomasz Sobieraj. Minister Alvin Gajadhur przedstawił najważniejsze działania inspekcji w okresie ostatnich kilku miesięcy zwracając uwagę nowe metody kontroli przewoźników i pojazdów wykonujących transport. Dyrektor Urszula Nowinowska poinformowała uczestników konferencji o działaniach międzynarodowych ITD. Za szczególnie ważną informację  jaką zebrani uzyskali należy uznać fakt, że Inspekcja polska będzie od 01 lipca br. sprawować Prezydencję w międzynarodowej organizacji zrzeszającej służby kontrolne transportu drogowego w Europie - Euro Controle Route. Uczestnicy wyrazili satysfakcję i złożyli podziękowania za działania inspekcji na arenie międzynarodowej. Szczególnie interesujące i ważne dla uczestników konferencji było wystąpienie przedstawiciela włoskich służb kontrolnych Pana Biagio Paolo D'Amore oraz możliwość zadawania pytań gościowi z Włoch w  czasie dyskusji na temat pracy włoskich służb kontrolnych. Udział przedstawicieli służb kontrolnych innych państwa dzięki bardzo dobrej współpracy z GITD staje się tradycję i pozwala uczestnikom kolejnych konferencji na uzyskiwanie informacji bezpośrednio od zaproszonych zagranicznych gości. Bardzo interesujące i zostały dobrze odebrane także wystąpienia Pana Dyrektora Sebastiana Niemanda z PWPW na temat kart tachografowych II generacji oraz Pana prof. Marcina Ślęzaka w sprawie pojazdów autonomicznych i jazdy samochodów ciężarowych z wykorzystaniem truck platooningu. Po konferencji zebrani spotkali się na wspólnej kolacji, podczas której było dużo okazji do rozmów nie tylko o transporcie drogowym.

W czasie konferencji swoje produkty i usługi zaprezentowały firmy: IVECO, Volvo, Trimble Transport, Ruptela, K-M Import, Eurowag, The Fuel Company, Truck Center Poland, Galicja Brokers, Auto Centrum Jacex oraz kancelaria Capita. 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD