Konferencja „Przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym Szanse i zagrożenie wyboru zawodu”

04.07.2016

Dnia 30 czerwca 2016 r w Sejmie odbyła się konferencja na temat roli szkolnictwa zawodowego poświęcona planowanym zmian w systemie edukacji kierowców. Konferencję rozpoczął i następnie moderował dyskusję Pan Poseł Adam Abramowicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Plan zmian w szkolnictwie zawodowym przedstawiła Pani Teresa Wargocka sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W konferencji jako przedstawiciele OZPTD udział wzięli: Pan Andrzej Nowrotek Wiceprzewodniczący Związku oraz Pan Andrzej Bogdanowicz Dyrektor Generalny OZPTD.

Pani Minister w swojej wypowiedzi wskazała, że celem projektowanych zmian w systemie edukacji zawodowej jest stopniowe wprowadzenie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki oraz realizowanego we współpracy z przedsiębiorcami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Rola pracodawców/przedsiębiorców w systemie kształcenia zawodowego:

  • Aktywne tworzenie nowych zawodów oraz podstaw programowych
  • Opracowywanie programów szkolenia dla zawodów we współpracy ze szkołami, z uwzględnieniem treści kształcenia dostosowanych do umiejętności absolwentów, odpowiednio do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Pracodawcy powinni aktywnie uczestniczyć we wsparciu kadrowym szkół oraz doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego. Projektodawcy oczekują aktywnego udziału pracodawców w proces egzaminowania i potwierdzania nabytych kwalifikacji zawodowych oraz szeroką promocję kształcenia zawodowego, a także zapewnienie atrakcyjnych miejsc pracy.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się debata „Jak kształcić ludzi, żeby mieli dobrą pracę”.

Pełna relacja z konferencji na stronie sejmowej www.sejm.gov.pl

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD