Konferencja przewoźników wielkopolskich

28.11.2017

Dnia 15 listopada br. w Dolsku odbyła się konferencja OZPTD „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym”, w ramach której dyskutowane były sprawy zmiany przepisów socjalnych UE oraz ryzyka jakie niosą one dla kondycji polskiego transportu i bezpieczeństwa wykonywania przewozów drogowych. W konferencji udział wzięli przewoźnicy członkowie Wielkopolskiego Regionu OZPTD oraz zaproszeni Goście z Regionu Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.

W pierwszym panelu tematycznym przedstawiciele Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego przedstawili informację oraz dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu i transportu drogowego na terenie Wielkopolski. Informacja spotkała się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, która w swoich założeniach ma na celu przedstawienie i omówienie bieżącej sytuacji w transporcie, wynikającej z problemów z jakimi spotykają się przewoźnicy w swojej codziennej działalności. Następnie dyskutowane były zagadnienia związane ze zmianą przepisów socjalnych UE oraz ryzyka jakie niosą one dla kondycji polskiego transportu i bezpieczeństwa wykonywania przewozów drogowych. W wyniku prowadzonej dyskusji omówiono problemy z pozyskiwaniem nowych kadr kierowców oraz przygotowaniem ich do bezpiecznego wykonywania pracy kierowcy, problemy w uzyskiwaniu zaświadczeń A1 dla kierowców nieunijnych zatrudnianych przez polskich przedsiębiorców oraz planowane nowe przepisy w sprawie przewozów drewna dłużycowego z wykorzystaniem wózków samosterujących. Sformułowano wniosek do władz centralnych o konsekwentne wsparcie naszej branży działaniami, które pozwolą na utrzymanie pozycji polskiego transportu na unijnym rynku usług transportowych. W szczególności utrzymanie dotychczasowego stanowiska w toku negocjacji przepisów „Pakietu mobilności”.

Konferencja była okazją do wskazania i wyróżnienia na jej forum przedsiębiorców i kierowców wzorowo wypełniających swoją misję. Odznaką „Zasłużony dla Transportu RP” zostali wyróżnieni Panowie Bajer Mariusz, Bartkowiak Kazimierz, Litka Marek, Łabutka Zdzisław, Pawlicki Mieczysław oraz Wojciechowski Włodzimierz.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD