Konsultacje z przewoźnikami w sprawie niemieckiej płacy minimalnej

01.06.2015

Dnia 28 maja br. odbyło się trzecie posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego. Posiedzeniu przewodniczyła Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

W posiedzeniu brali gościnie udział przedstawiciele Kancelarii Premiera Pan Minister Marcin Kierwiński, który wykonuje zadania z zakresu koordynacji politycznej w ramach Rady Ministrów w obszarach lub sprawach wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz zadania Sekretarza ds. Parlamentarnych oraz Pan Minister Paweł Olszewski sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu drogowego reprezentowany był przez Piotra Litwińskiego – Przewodniczącego OZPTD, Andrzeja Olechnickiego - Wiceprzewodniczącego OZPTD oraz Andrzeja Bogdanowicza - Dyrektora Generalnego Związku.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu sytuacji w transporcie drogowym w związku z planowanym spotkaniem Pani Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami przewoźników drogowych.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotr Litwiński przedstawił sytuacje i głosy niezadowolenia środowiska OZPTD z braku postępu przy realizacji postulatów zgłaszanych przez Związek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Przewodniczący wskazał, że nie został zrealizowany żaden z 20 postulatów zgłoszonych do ministerstwa w piśmie z dnia 26 stycznia br., a wiele z tych postulatów kierowanych jest do resortu od kilkunastu miesięcy. Przewodniczący wskazał, że brak woli wprowadzenia najprostszych rozwiązań normalizujących wykonywanie transportu takich jak: zablokowanie wywozu z Polski towarów objętych embargiem przez przewoźników rosyjskich i białoruskich lub zmiana organizacji ruchu i zawieszenie poboru opłat na drodze A18, ponieważ ze względu na jej fatalny stan techniczny trudno nazwać ten odcinek autostradą. Powstają kolejne problemy środowiska natomiast wcześniejsze sprawy nie są rozwiązywane. Jako przykład Piotr Litwiński wskazał na procedowaną w Sejmie nową ustawę nakładającą na przedsiębiorców obowiązek płacenia mandatów za przekroczenie prędkości przez zatrudnionych kierowców. Nie możemy zgodzić się – powiedział Przewodniczący - na argumentację, że projekt został przygotowany ponieważ administracja ma problemy ze ściągalnością mandatów.

Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki wskazał na ciągle nierozwiązane sprawy nacisków na oś w wysokości 11,5 t., zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz brak regulacji umożliwiających przewozy drewna dłużycowego.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zobowiązali ministerstwo do przekazania wszystkich informacji dotyczących postulatów środowiska transportowego, podjęli zobowiązanie zorganizowania w najbliższym czasie spotkania z premier Ewą Kopacz.

Pani Minister Maria Wasiak zgodziła się z głosem przedstawicieli środowiska przewoźników, żeby przygotowywać odpowiedni wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z łamaniem przez Niemcy przepisów unijnych i wprowadzeniem płacy minimalnej w odniesieniu do przewoźników innych państw nawiązując do decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Ustalono, że kolejne posiedzenie zespołu odbędzie się dnia 8 czerwca 2015 r., na którym strona rządowa odniesie się konkretnie do wszystkich postulatów zgłaszanych przez OZPTD i inne organizacje przewoźników drogowych.

Więcej informacji na stronie:
www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/konsultacje-z-przewoznikami-ws-niemieckiej-placy-minimalnej

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD