Ministrowie transportu o sytuacji polskich przewoźników

23.01.2015

Na temat sytuacji polskich przewoźników transportowych z niemieckim ministrem transportu i infrastruktury cyfrowej Alexandrem Dobrindtem rozmawiała dzisiaj minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. W czwartek, 29 stycznia ministrowie spotkają się w tej sprawie w Berlinie.

Minister Maria Wasiak po raz kolejny przekazała stronie niemieckiej informację, że Polska nie podziela opinii niemieckiej administracji co do zakresu stosowania ustawy o płacy minimalnej, obowiązującej  w Niemczech. Według strony polskiej przewoźnicy transportowi są nieproporcjonalnie bardziej obciążani nowymi wymogami administracyjnymi, niż wskazywałby na to cel niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, jakim jest ochrona pracowników. Podkreśliła, że cel ten nie może stać się barierą, która ogranicza wolną konkurencję na rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Polska ma poważne wątpliwości co do zgodności niemieckiej ustawy z prawem UE i w związku z tym podjęła w tym zakresie działania na forum Unii Europejskiej. Minister Wasiak ponowiła też apel do strony niemieckiej o nieegzekwowanie stosowania nowych przepisów do czasu wyjaśnienia sprawy zgodności przepisów i ich interpretacji z prawem UE.

Minister A. Dobrindt podziękował za otwartą rozmowę. Poinformował, że strona niemiecka odniesie się do stanowiska Polski, przekaże również, w wyznaczonym terminie, wyczerpujące informacje Komisji Europejskiej, która w wyniku interwencji podjętej m.in. przez Polską zobowiązała niemieckie władze do przedstawienia wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów  obowiązującej w tym kraju ustawy o płacy minimalnej.

Podczas rozmowy potwierdzony został także termin spotkania minister M. Wasiak z ministrem A. Dobrindtem. Odbędzie się ono 29 stycznia br. w Berlinie.

Wcześniej, w poniedziałek 26 stycznia br., minister M. Wasiak spotka się z przedstawicielami branży przewoźników podczas Forum Transportu Drogowego.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD