Norwegia - od 1 stycznia 2015 r. nowe przepisy dotyczące pojazdów powyżej 3,5 tony

02.12.2014

Jak informuje Norweska Administracja Dróg Publicznych (Statens vegvesen), od dnia 1 stycznia 2015 r. wszystkie pojazdy powyżej 3,5 tony będą objęte obowiązkiem posiadania specjalnych urządzeń do pobierania opłat drogowych w Norwegii.

Nowe przepisy, które zostały uchwalone przez norweski Parlament (Stortinget) w dniu 10 października 2014 r. mają zastosowanie do wszystkich, zarówno norweskich, jak i zagranicznych pojazdów ciężarowych oraz obejmują całą norweską sieć dróg publicznych. Regulacje dotyczą pojazdów ciężarowych zarejestrowanych na przedsiębiorstwa lub w inny sposób wykorzystywanych do celów biznesowych. Jak podało norweskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji, z obowiązku wyłączone są ciągniki rolnicze, maszyny i urządzenia zmotoryzowane, część pojazdów wojskowych oraz pewna grupa pojazdów NATO. Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie pojazdy objęte wspomnianymi przepisami będą zobowiązane do posiadania odpowiedniej umowy oraz zamontowanego na przedniej szybie wewnątrz pojazdu właściwego urządzenia do poboru opłat. Za kontrolę przestrzegania nowych przepisów odpowiedzialne będą: Policja, Urząd Celny oraz Norweska Administracja Dróg Publicznych. W przypadku braku posiadania przez pojazd ciężarowy ważnej umowy oraz odpowiedniego urządzenia nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości 8 tys. NOK (koron norweskich), czyli ok. 900 €. W przypadku braku uiszczenia kary w terminie trzech tygodni kwota ta wzrośnie do 12 tys. NOK. W razie ponownego naruszenia przepisów w zakresie opłat w ciągu dwóch lat, kara wyniesie do 16 tys. NOK.
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD