Nowe prawo w Sejmie

13.06.2016

W dniach 8 i 9 czerwca br. specjalna podkomisja sejmowa pod przewodnictwem Przewodniczącego Jerzego Polaczka, rozpatrywała projekt zmian do ustawy o transporcie drogowym. W posiedzeniu podkomisji brali udział przedstawiciele ZG oraz Biura Związku na czele z Przewodniczącym OZPTD Piotrem Litwińskim. Zmiany zawarte w druku sejmowym nr 459 dotyczące uruchomienia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz wprowadzenia zmian w zasadach oceny i przesłankach do cofania przez GITD dobrej reputacji przewoźnika drogowego. Już przed obradami projektowane zmiany budziły wiele negatywnych emocji w środowisku transportowym. Mówiliśmy o tym na zebraniach w Rzeszowie oraz Lublinie. Proponowana zmiana zasad oceny dobrej reputacji zdecydowanie pogarszałaby sytuację przedsiębiorców transportu drogowego.

Na dwudniowe posiedzenie podkomisji stawiła się liczna reprezentacja naszego środowiska. W prowadzonej dyskusji przedstawiciele OZPTD wskazali na pilną potrzebę prac nad wprowadzaniem rejestru przewoźników drogowych oraz poddali ostrej krytyce propozycje zmian w ustawie dotyczących oceny dobrej reputacji. Proponowane zmiany nie znajdują uzasadnienia, a środowisko transportowe reprezentowane licznie na obradach podkomisji, jednogłośnie wskazywało na brak przesłanek faktycznych i prawnych do zaostrzania przepisów w tym zakresie. Głos społeczny został ze zrozumieniem odebrany przez członków podkomisji. Podkomisja będzie kontynuować obrady 21 czerwca, wierzymy, że możliwy jest kompromis i zostaną uchwalone przepisy nie pogarszające sytuacji i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorców transportowych.

Link do posiedzenia podkomisji:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=3#11A5B065328A4D91C1257FC4002FF5CF

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=1#E86DDDE3942E5E22C1257FC4003011BA

 

Gazeta Prawna - 9 czerwca 2016 (nr 110)

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD