Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego dołączył do firm zrzeszonych w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

24.09.2017

Umowę o współpracy i członkostwie podpisano w czasie konferencji w Tęgoborzu dnia 08 września 2017 r. Obie strony deklarują aktywną współpracę na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Jaką organizacją jest ZPP co jest celem jego działania :

  • Działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.
  • Reprezentowanie i obrona członków Związku przed nieuzasadnionymi działaniami organów państwa i samorządu terytorialnego.
  • Rozwój i współpraca – ZPP umożliwia swoim Członkom oraz innym przedsiębiorcom korzystanie z licznych możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw oraz współpracy.
  • Systematycznie oddajemy kolejne narzędzia, które mają zwiększać nasze możliwości biznesowe i ułatwiać nam prowadzenie naszych firm.
  • Dostarczamy zrzeszonym firmom wiedzę i informacje profesjonalne.
  • Zrzeszone w ZPP firmy mogą korzystać ze zniżek i rabatów.
  • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE (EU + 0) i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.
  • Jesteśmy zwolennikami wolnego rynku i zdrowego rozsądku.

 

Fragment Manifestu Przedsiębiorców i Pracodawców

„… Mimo iż fundamentem, na którym stoi polska gospodarka, są małe i średnie firmy, nie jesteśmy poważnie traktowani przez własne rządy. Kolejne obietnice i kampanie wyborcze niosą za sobą wyłącznie puste slogany, za którymi nie idą żadne realne działania. Nasza praca w znacznej części polega na zmaganiu się z niepotrzebnymi przepisami, regulacjami i biurokracją zamiast na rozwoju naszych przedsięwzięć. Organizując się w obronie naszego prawa, możemy ten stan rzeczy zmieniać….”

 

http://zpp.net.pl/aktualnosci/ogolnopolski-zwiazek-pracodawcow-transportu-drogowego-dolaczyl-do-firm-zrzeszonych-w-zpp-

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD