Ograniczenia w ruchu w okresie świątecznym

19.12.2014
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:
  • 25 grudnia od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 26 grudnia od godziny 8:00 do godziny 22:00
  • 1 stycznia 2015 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00
obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Informacje dostępne również na stronie: http://www.gddkia.gov.pl/pl/11/ograniczenia-w-ruchu
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD