Podwyżka opłat drogowych oraz wprowadzenie nowej kategorii taryfowej EURO VI w Czechach

17.11.2014
Rząd Republiki Czeskiej uchwalił podwyżkę opłat drogowych oraz wprowadzenie nowej kategorii taryfowej EURO VI z datą wejścia w życie 1 stycznia 2015 r. Klasa emisji spalin EURO VI jest obecnie najkorzystniejszą stawką i tym samym jest korzystna dla pojazdów z poziomem emisji spalin Euro VI i EEV. Aby korzystać z uprawnienia do klasy emisyjnej Euro 6 należy okazać kopię dowodu rejestracyjnego lub kartę pojazdu (pole V.9). W dokumencie musi być podany kod emisji spalin EU / EHS.  

PRZEREJESTROWANIE NA EURO VI JEST JUŻ MOŻLIWE W OMV.

1) należy ustalić wszystkie szczegóły z firmą HGA, Tel.: 0043 1 972 30 15 12 2) wypełnić formularz Appendix No. 2, podpisać, podstemplować 3) dołączyć kopie dowodów rejestracyjnych, kopie dokumentów potwierdzających emisję spalin EURO VI ciągników, które mają być przerejestrowane jako EURO VI 4) oryginalnie podpisane wnioski razem z innymi w/w dokumentami należy przesłać pocztą stawki-czechy.jpg Na podstawie dokumentów przygotujemy nowe konta dla pojazdów – nowe dane trzeba będzie zapisać na jednostkę pokładową OBU. Mailowo otrzymacie Państwo wezwanie do przekodowania jednostek OBU. Kierowcy będą mogli wykonać procedurę przekodowania w punkcie dystrybucyjnym od 14 grudnia 2014 r.   *Wiadomość dzięki uprzejmości HGA HAULIERS GUIDANCE&ADVICE.
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD