Polsko-rosyjskie rozmowy w sprawie transportu drogowego

24.09.2017

W dniach 19-20 września br. w Moskwie odbyło się posiedzenie polsko – rosyjskiej komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek strony rosyjskiej o przydzielenie dodatkowej puli zezwoleń dla przewoźników rosyjskich. W toku uzgodnień przyjęto, że kontyngent zezwoleń na 2017 rok zostanie uzupełniony dodatkowymi zezwoleniami w ilości:

  • 20 000 zezwoleń ogólnych - dla przewoźników rosyjskich;
  • 9 500 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich   - dla przewoźników polskich.

Zezwolenia mają zostać przekazane do dnia 01 października br. Delegacje uzgodniły, że ostateczny kontyngent na 2017 rok będzie uzgadniany na kolejnym posiedzeniu komisji, które ma się odbyć w Warszawie nie później niż 15 października 2017 r.

W czasie negocjacji zostały podjęte decyzje dotyczące normalizacji zasad i procedur wjazdu na terytorium FR co powinno ułatwić realizację przewozów na tym kierunku. Jednak OZPTD z niepokojem obserwuje jak kolejne decyzje zwiększające kontyngent dla strony rosyjskiej przyczyniają się do umacniania pozycji przewoźników rosyjskich w przewozach w relacji Rosja - Unia Europejska, wypierając tym samym z tego rynku przewoźników polskich.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD