Polsko Ukraińskie rozmowy o międzynarodowych przewozach drogowych

16.10.2018
Polsko Ukraińskie rozmowy o międzynarodowych przewozach drogowych

W dniach 10-11 października br. odbyło się w Kijowie kolejne posiedzenie polsko-ukraińskiej komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych. W czasie posiedzenia kontynuowano rozmowy na temat kontyngentu zezwoleń zagranicznych na 2019 rok oraz uzupełnienia na wniosek strony ukraińskiej tegorocznego kontyngentu zezwoleń. W delegacji polskiej OZPTD reprezentował Dyrektor Generalny Związku Andrzej Bogdanowicz.

Mając na uwadze, że już kolejny rok występuje duża dysproporcja w wykorzystywaniu zezwoleń na korzyść przewoźników ukraińskich w negocjacjach przyjęto założenie, że pomimo różnić kosztowych oraz ryzyk jakie występują w czasie wykonywania transportu do Ukrainy, należy podjąć działania w celu stopniowego odzyskiwania tego rynku dla przewoźników polskich.

W czasie negocjacji ustalono że kontyngent zezwoleń na 2019 rok będzie wynosił po 160 tys. zezwoleń dla każdej ze stron. Jest to znaczące zmniejszenie ilości zezwoleń mając na uwadze, że przewoźnicy ukraińscy wykorzystali w 2017 roku 230 tys. zezwoleń natomiast w 2018 roku będzie to 216 500 zezwoleń. Przewoźnicy polscy w tych samych okresach wykorzystywali około 25% przydzielonych zezwoleń. Zmniejszenie ogólnej liczby zezwoleń powinno wytworzyć lukę na rynku transportowym do Ukrainy z możliwością wykorzystania jej przez przewoźników polskich oraz pozwolić na stopniowy powrót na ten rynek.

Mając na uwadze, że niedobór zezwoleń po stronie ukraińskiej występuje już w tym roku zachęcam wszystkich przewoźników do zwiększonej aktywności w przewozach do Ukrainy.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD