Porozumienie w rozmowach Polsko Rosyjskich

19.02.2016

W dniu 19 lutego 2016 r w czasie posiedzenia komisji mieszanej w Moskwie, osiagnieto porozumienie w sprawie wykonywania przewozów drogowych pomiędzy naszymi państwami. 

Po trudnych rozmowach przyjeto czasowe rozwiazanie i dokonano wymiany zezwoleń z waznoscią do 15 kwietnia br. W ilości po 20 tys zezwoleń dla każdej ze stron. 
Dla polskich przewoźników będzie to 10 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne oraz 10 tys na przewozy do/z krajow trzecich. 
Dla przewoźników rosyjskich będzie to 19,5 tys zezwoleń ogólnych i 500 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich. 

Dokonano także wymiany 500 zezwoleń na przejazdy autobusów. 
W okresie przejściowym delegacja rosyjska zadeklarowała dokonanie zmian w prawie rosyjskim umożliwiających właściwe wykonywanie przewozów dwustronnych. 

Strony podjęły także zobowiązanie że w okresie do 31 lipca br przygotują i uzgodnią projekt zmiany umowy dwustronnej w sprawie przewozów drogowych. 

Po 15 kwietnia nastąpi ocena wypełnienia przyjętych ustaleń i wtedy ustalony zostanie dalszy kontyngent zezwoleń.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD