Posiedzenie Komitetu Protestacyjnego w Radomiu

04.02.2015

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w dniu 03 lutego 2015 r w Radomiu odbyło się II Posiedzenie Komitetu Protestacyjnego założonego w Białej Podlaskiej 15 stycznia br. Komitet tworzą 23  organizacje zrzeszające przewoźników drogowych. OZPTD przystąpił do Komitetu 21 stycznia i  aktywnie włączył się w jego prace. Do Komitetu także należy oraz zgłosiła poparcie dla jego działań, kilkudziesięcioosobowa grupa przewoźników niezrzeszonych z całej Polski.

Na spotkaniu w Radomiu ukonstytuowało się Prezydium Komitetu, którego Przewodniczącym został kolega Jarosław Jakoniuk, natomiast Wice przewodniczącymi zostali wybrani Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński oraz kolega Rober Stępień Prezes regionalnego stowarzyszenia przewoźników z Radomia.

Zebrani w Radomiu wyrazili swoje niezadowolenie dla obecnych działań Rządu w szczególności w sprawie rozwiązania problemu wypłacania kierowcom ryczałtów za nocleg w podróży służbowej oraz tylko częściowe rozwiązanie sprawy płacy minimalnej dla kierowców wykonujących przewozy do Niemiec. Oczekując dalszych intensywnych działań Rządu Członkowie Komitetu Protestacyjnego omówili szczegóły planowanej akcji protestacyjnej.

Bieżące informacje o działaniach Komitetu i podejmowanych decyzjach znajdą Państwo na stronie www.protestprzewoznikow.pl

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD