Posiedzenie senackiej komisji infrastruktury

17.03.2016

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego od kilku lat zmagają się z problemem braku nowych kadr do pracy w zawodzie kierowca mechanik. Sytuacja w tym zakresie to efekt zlikwidowania w szkolnictwie zawodowym kształcenia w zawodzie kierowca mechanik. W ostatnich latach problem ten staje się coraz bardziej dotkliwy i bezpośrednio wpływa na działalność firm transportowych, które z powodu braku kierowców ograniczają swoją działalność lub zatrudniają kierowców z zagranicy. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest fakt, że aktualnie w polskich przedsiębiorstwach pracuje około 15 tys. kierowców zagranicznych, a branża może praktycznie od zaraz zatrudnić około 30 tys. kierowców.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad wznowieniem w szkolnictwie zawodowym, kształcenia w zawodzie kierowca mechanik. Jako środowisko przedsiębiorców transportowych nie możemy zrozumieć działań resortu edukacji, ponieważ prowadzone prace idą w kierunku szkolenia kierowców samochodów osobowych. Organizacje przewoźników nie są włączone w te prace legislacyjne, a nasze opinie są ignorowane przez resort, który przedstawia kolejne problemy stanowiące przeszkody do szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E.

Dnia 15 marca na wniosek Przewodniczącego ZG OZPTD Pana Piotra Litwińskiego zorganizowane zostało posiedzenia Senackiej Komisji Infrastruktury, na którym mogliśmy jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców transportu drogowego przedstawić problem braku kierowców oraz uzasadnić szczegółowo potrzebę wznowienia szkolenia zawodowego kierowców dla branży transportowej. Po dyskusji senatorowie uznali problem za bardzo ważny dla branży i wymagający szybkiego rozwiązania oraz podjęli decyzję i upoważnili Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Pana Senatora Stanisława Koguta do przeprowadzenia rozmów z Minister Edukacji Narodowej na temat możliwości uwzględnienia postulatów środowiska transportowców i uruchomienia szkolenia w zawodzie kierowca samochodów ciężarowych.

Relacja z posiedzenia:

senat.atmitv.pl/senat-console/archival-transmissions/item/9KI121

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD