Posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej

16.02.2018
Posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej

Dnia 15 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego.

W posiedzeniu wziął udział Zarząd Główny OZPTD na czele z Przewodniczącym Związku Panem Piotrem Litwińskim. Rozszerzony udział na Radzie przedstawicieli OZPTD związany był z odbywającym się w tym dniu w Warszawie posiedzeniu Zarządu Głównego.

Inspekcja Transportu Drogowego omówiła działania związane z przejmowaniem przez GITD systemu poboru opłat oraz dokonano podsumowania
działalności kontrolnej w 2017 roku. Dyrektorzy poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawili informacje o funkcjonowaniu Biura ds.
Transportu Międzynarodowego oraz pracach legislacyjnych w zakresie przewozów drogowych.

"To pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej w 2018 r. Liczę, że i ten rok będzie owocny jeżeli chodzi o prace SRK. Jestem przekonany, że nowe zadania, stawiane przed ITD, będą sprawnie realizowane i od samego początku deklarujemy pełną współpracę z ze stroną społeczną" - powiedział
otwierając spotkanie Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Więcej na: http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/posiedzenie-spolecznej-rady-konsultacyjnej-przy-glownym-inspektorze-transportu-drogowego

 

SRK-02

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD