Problemy z zaświadczeniami A1 ciąg dalszy

01.09.2017

Odpowiedź Pana Ministra Marcina Zielenieckiego  podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo Przewodniczącego Związku Pana Piotra Litwińskiego w sprawie problemów z uzyskiwaniem przez przedsiębiorców zaświadczeń A1 nie wskazuje na tendencję do likwidowania barier administracyjnych ograniczających przedsiębiorczość i rozwój firm transportowych. Z przekazanych wyjaśnień wynika, że Zakłady Ubezpieczeń Społecznych prowadząc postępowania w sprawie wydania kierowcy zagranicznemu zaświadczenia A1 będą stosować skomplikowane procedury ustalania spełnienia warunku posiadania legalnego miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz wypracowana zostanie nowa procedura i mechanizmy weryfikacji spełnienia przez kierowcę wymagań przepisów UE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Informacja ta niestety nie wskazuje na szybkie zakończenie problemów z wydawaniem zaświadczeń A1.

Związek będzie prowadził dalsze działania w tej sprawie.

Odpowiedź MRPiPS w sprawie A1

Pismo - Minister Rafalska

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD