Przewóz drewna dłużycowego ciąg dalszy problemów ?

24.02.2017

Dnia 23 lutego br. w Ministerstwie Transportu i Budownictwa odbyło się spotkanie w sprawie zasad przewozu drewna dłużycowego. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz oraz członkowie Związku - przedstawiciele producenta przyczep samosterujących Panowie Rajmund Mikulski oraz Damian Osuch. Liczną stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele innych organizacji zrzeszających przewoźników drogowych. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będący władzą homologacyjną w Polsce oraz liczni przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych zaangażowanych w badania techniczne i homologacyjne pojazdów. Zaznaczyć trzeba udział w spotkaniu przedstawicieli organów kontrolnych - Komendy Głównej Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Problem przewozu drewna dłużycowego zaistniał z początkiem 2017 roku w wyniku pojawienia się niekorzystnej interpretacji przepisów, na podstawie której służby kontroli ruchu drogowego stawiają przewoźnikom drewna zastrzeżenia, co do legalności uczestniczenia w ruchu drogowym przyczepek samosterujących. Przewoźnicy posiadający takie pojazdy, a jest to ponad 95% realizowanych przewozów, zmuszeni zostali do zaprzestania wykonywania transportu drewna dłużycowego ponieważ nie mogą narażać się na wysokie mandaty karne oraz ryzyko zatrzymania legalnie wydanego dowodu rejestracyjnego.

            Problem znany od lat i czekający na konstruktywne rozwiązanie pojawia się jak „bumerang” tym razem powinien być ostatecznie rozwiązany. Polscy przewoźnicy drewna posiadają ponad 3 tysiące tego rodzaju pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego. Resort transportu w ubiegłych latach wielokrotnie obiecywał pozytywne rozwiązanie problemu jednak z czasem i przy mniejszej aktywności służ kontrolnych w tym zakresie sprawa trafiała do „szafy”.

Wierzymy, że tym razem ten Rząd nie pozostawi sprawy biegowi czasu i dokona szybkiej zmiany przepisów o warunkach technicznych pojazdów ostatecznie i w 100% na podstawie jednoznacznych przepisów te nowoczesne zestawy do przewozu drewna oraz innych długich ładunków będą mogły bez problemów poruszać się po drogach publicznych i wykonywać transport. Wczorajsze spotkanie zakończyło się jednak tylko wymianą poglądów i stanowisk poszczególnych organizacji. Prowadzący spotkanie Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit oraz Dyrektor Departamentu Transportu wskazali w podsumowaniu dyskusji na dużą wolę pozytywnego rozwiązania problemu.

Pilnie oczekujemy na konstruktywne zakończenie sporu w tej sprawie.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD