Remont Horelickiego mostu na drodze tranzytowej 1/11

29.09.2015

Ambasada RP w Bratysławie uprzejmie informuje, że na październik 2015 r. zaplanowany jest remont Horelickiego mostu na drodze tranzytowej 1/11., a de facto jego zburzenie i wybudowanie nowego.

Nie ma technicznych możliwości wybudowania mostu zastępczego. Zamknięcie wspomnianej drogi tranzytowej wiodącej z Polski przez niewielki odcinek Republiki Czeskiej i dalej w kierunku na
Czadcę na Słowacji przewidywane jest na rok.

Obecnie trwają intensywne prace w Ministerstwie Transportu RS nad ustaleniem najwygodniejszej drogi objazdowej. Cały ruch tranzytowy zostanie skierowany przez tunel Horelica.

Strona słowacka ma świadomość, że w sytuacji konieczności prac renowacyjnych w w/w tunelu lub większego wypadku drogowego we wnętrzu tunelu praktycznie dojdzie do całkowitego wstrzymaniu ruchu
tranzytowego na tym kierunku.

Ambasada RP w Bratysławie prosi o wzięcie pod uwagę powyższej informacji przy planowaniu trasy przejazdu na południe Europy zarówno pojazdów ciężarowych jak i osobowych.

www.bratyslawa.msz.gov.pl

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD